Pages

Newsletter

About Big Vines

Technology

Internet

GIÁO LÝ SỐNG ĐẠO

Tuổi thiếu niên (Lớp bao đồng 13 – 16 tuổi).
- Đặc tính tâm lý : Hướng nội, sống mộng mơ…
- Tình cảm : Tuổi dậy thì, đa cảm, chú ý đến thể xác ; tuổi bất ổn, hay thay đổi tình cảm, vui buồn vu vơ.

- Nhân cách : Tuổi giao thời : ngang bướng, khó
dạy. Thích ngưỡng một thần tượng. Vì vậy tập trung vào việc giáo dục nhân cách cho các em.

+ Phương pháp dạy giáo lý :
+ Phương pháp : Linh hoạt, thực hành.
+ Tổng quát sinh hoạt : Đặt vấn đề hội thảo, cần có những buổi đi thực tế.
+ Kỷ luật : Cần phải thích hợp trong từng tình huống, không cứng nhắc.
+ Cách trình bày vấn đề : Đi từ sự kiện bao quát hơn để đánh động tinh thần quảng đại, dấn thân, phục vụ.

PHẦN I : TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN 
CHƯƠNG I : TÔI TIN - CHÚNG TÔI TIN 

Bài 01 : CON NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐÓN NHẬN THIÊN CHÚA.
“Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa, thì thật là hiển nhiên trước mắt họ vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ” (Rm 1,19 )
1. H. Ta sống ở đời này để làm gì ? (GLCG.1)


T. Ta sống ở đời này để tìm hạnh phúc, và hạnh phúc thật là được hiệp thông với Thiên Chúa.

2. H. Tại sao hạnh phúc ấy chỉ có nơi Thiên Chúa ? (GLCG.2)

T. Vì ta được Thiên Chúa tạo dựng, nên khao khát hiệp thông với Người, như lời Thánh Au-gus-ti-nô nói :“Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con cho Chúa, và lòng con những khắc khoải cho tới khi được an nghỉ trong Chúa”.

3. H. Ta có thể nhận biết Thiên Chúa bằng cách nào ? (GLCG.3)

T. Ta có thể nhận biết Thiên Chúa bằng hai cách này :

- Một là nhờ xem vẻ đẹp kỳ diệu và trật tự lạ lùng của vũ trụ.

- Hai là khi nhìn vào lòng mình, thấy có tiếng lương tâm bảo làm lành lánh dữ, có tự do và khát vọng hạnh phúc vô biên.

4. H. Nhận biết như vậy đã đầy đủ chưa ? (GLCG.4)

T. Chưa, vì khả năng con người có giới hạn, nên có những mầu nhiệm phải nhờ Thiên Chúa mặc khải mới biết được.


Hướng ý cầu nguyện: Theo tâm tình Thánh Augustinô, em dâng lời cầu nguyện cho mọi người biết tận dụng khả năng Chúa ban để nhận biết Thiên Chúa.

Gợi ý sống đạo: Em tôn trọng cảnh vật thiên nhiên là tạo vật của Thiên Chúa.


Bài 02 : THIÊN CHÚA MẶC KHẢI CHO CON NGƯỜI.
“Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài” (Dt 1, 1-2)


5. H. Mặc khải là gì ? (GLCG.5)

T. Mặc khải là việc Thiên Chúa tỏ bày cho con người biết Thiên Chúa là ai và Người muốn gì. Nhờ đó con người có thể đến với Thiên Chúa và hiệp thông với Người.

6. H. Thiên Chúa mặc khải cho ta bằng cách nào ? (GLCG.6)

T. Thiên Chúa dùng lời nói và hành động mà tỏ mình cho ta qua từng giai đoạn trong lịch sử cứu độ.

7. H. Thiên Chúa mặc khải qua những giai đoạn nào ? (GLCG.7)

T. Thiên Chúa đã mặc khải cho tổ tông loài người, cho các Tổ phụ, các Ngôn sứ và sau cùng Người đã mặc khải trọn vẹn nơi Chúa Giê-su Ki-tô.

8. H. Vì sao Chúa Giê-su Ki-tô là mặc khải trọn vẹn ? (GLCG.8)

T. Vì Chúa Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa làm người, là Lời duy nhất và hoàn hảo của Chúa Cha.

Hướng ý cầu nguyện: Xin dạy con biết Chúa và biết con, để sống trong tình yêu Chúa.

Gợi ý sống đạo: Chân thành đón nhận Lời Chúa qua các vị chủ chăn trong Hội Thánh.

Bài 03: CÁCH THỨC LƯU TRUYỀN MẶC KHẢI
“Lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa” (2 Pr 1,21)


09. H. Mặc khải được lưu truyền thế nào ? (GLCG.9)

T. Mặc khải được lưu truyền qua Thánh Kinh và Thánh Truyền.

10. H. Thánh Kinh là gì ? (GLCG.10)

T. Thánh Kinh là sách ghi chép mặc khải của Thiên Chúa dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần.


11. H. Thánh Truyền là gì ? (GLCG.11)

T. Thánh Truyền là mặc khải của Thiên Chúa mà Chúa Giê-su đã trao phó cho các Tông đồ và các Đấng kế vị để các Ngài gìn giữ, trình bày và rao giảng cách trung thành.

12. H. Huấn quyền là gì ? (GLCG.12)

T. Huấn quyền là quyền của Hội thánh được Chúa Ki-tô trao phó để giải thích và áp dụng Lời Chúa.

13.H. Các tín hữu có dự phần vào việc lưu truyền mặc khải không ? (GLCG.13)

T. Tất cả các tín hữu đều dự phần vào việc lưu truyền mặc khải vì họ đã nhận được ơn Chúa Thánh Thần dạy dỗ và hướng dẫn.

Hướng ý cầu nguyện: Hát: 'Lời Ngài là sức sống của con"

Gợi ý sống đạo: Em kính cẩn trang nghiêm khi nghe hoặc đọc Lời Chúa.


Bài 04 : KINH THÁNH : SÁCH GHI LỜI CHÚA
“Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính” (2 Tm 3,16)

14. H. Ai là tác giả Kinh Thánh ? (GLCG.14)

T. Thiên Chúa là tác giả Kinh Thánh và Người đã linh hứng cho một số người để họ viết những gì Người muốn mặc khải.

15. H. Để hiểu đúng Kinh Thánh, ta phải làm gì ? (GLCG.15)

T. Ta cần khiêm nhường xin Chúa Thánh Thần soi sáng và theo chỉ dẫn của Hội thánh.

16. H. Kinh Thánh gồm mấy phần và bao nhiêu cuốn ? (GLCG.16)

T. Kinh Thánh gồm hai phần : Cựu ước có 46 cuốn và Tân ước có 27 cuốn, trong đó bốn sách Tin Mừng là quan trọng nhất.

17. H. Đâu là trọng tâm của toàn bộ Kinh Thánh ? (GLCG.17)

T. Là Chúa Giê-su Ki-tô, vì toàn bộ Kinh Thánh qui hướng về Chúa Ki-tô và được hoàn tất nơi Người.

18. H. Hội thánh tôn kính Kinh Thánh thế nào ? (GLCG.18)

T. Hội thánh luôn tôn kính Kinh Thánh như tôn kính chính Thân Thể Chúa. Cả hai nuôi dưỡng và chi phối toàn thể đời sống Ki-tô giáo.

19. H. Kinh Thánh có cần cho đời sống chúng ta không ? (GLCG.19)

T. Rất cần, vì “không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô” (Th.Giê-rô-ni-mô). Bởi thế, ta phải siêng năng đọc, suy gẫm và đem ra thực hành (x. Mt 7,26).

Hướng ý cầu nguyện: Dựa vào lời Thánh Giêrônimô, em cầu xin cho biết siêng năng suy gẫm và yêu mến Lời Chúa.

Gợi ý sống đạo: Bọc sách Kinh Thánh và để chỗ xứng đáng.

Bài 05 : CON NGƯỜI ĐÁP LẠI LỜI THIÊN CHÚA
“Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều chúng ta không thấy” (Dt 11,1)

20. H. Con người đáp lại mặc khải của Thiên Chúa như thế nào ? (GLCG.20)

T. Con người đáp lại mặc khải của Thiên Chúa bằng thái độ vâng phục của Đức tin.

21. H. Vâng phục của Đức tin là gì ? (GLCG.21)

T. Vâng phục của Đức tin là gắn bó bản thân với Thiên Chúa, tự nguyện đón nhận tất cả những chân lý mặc khải, đồng thời để Thiên Chúa làm chủ và hướng dẫn đời ta.

22. H. Có những mẫu gương sáng chói nào về sự vâng phục của đức tin ? (GLCG.22)

T. Có hai mẫu gương sáng chói cho ta noi theo là Tổ phụ Áp-ra-ham và Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.

23. H. Đức tin có những đặc điểm nào ? (GLCG.23)

T. Đức tin vừa là hồng ân siêu nhiên Thiên Chúa ban, vừa là hành vi con người có hiểu biết và tự do.

24. H. Đức tin có tính cách cá nhân hay cộng đoàn ? (GLCG.24)

T. Đức tin vừa có tính cách cá nhân vừa có tính cách cộng đoàn.

25. H. Vì sao đức tin có tính cách cá nhân ? (GLCG.25)

T. Vì đức tin là lời đáp trả tự do của mỗi người đối với Thiên Chúa là Đấng mặc khải.

26. H. Vì sao đức tin có tính cách cộng đoàn ? (GLCG.26)

T. Vì ta đón nhận và sống đức tin nhờ cộng đoàn dân Chúa. Hơn nữa, ta còn có nhiệm vụ thông truyền đức tin cho mọi người.

27. H. Đức tin có cần thiết không ? (GLCG.27)

T. Đức tin rất cần thiết để được cứu độ, vì chính Chúa Giê-su đã dạy :“Ai tin và chịu Phép Rửa sẽ được cứu độ” (Mc 16,16)

28. H. Những điều phải tin được tóm lược trong kinh nào ? (GLCG.28)

T. Những điều phải tin được tóm lược trong kinh Tin Kính.

Hướng ý cầu nguyện : Đọc kinh tin kính.

Gợi ý sống đạo: Làm việc dưới ánh mắt yêu thương của Chúa.

CHƯƠNG II : TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN KITÔ GIÁO

Bài 6: THIÊN CHÚA DUY NHẤT
“Nghe đây, hỡi Israel: Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết dạ, hết sức anh em”. (Đnl 6,4-5)


29. H. Khi tuyên xưng Thiên Chúa duy nhất, ta phải hiểu thế nào?

T. Ta phải hiểu, chỉ có một Thiên Chúa và ngoài Người ra, không có Thiên Chúa nào khác, và ta phải thờ phượng một mình Người mà thôi. (Mt 4,10)

30. H. Thiên Chúa có tỏ cho ta biết tên của Người không?

T. Thiên Chúa đã tỏ cho ta biết tên của Người là Đấng Hiện Hữu.

31. H. Đấng Hiện Hữu nghĩa là gì?

T. Nguyên lý Thiên Chúa tự mình mà có, không do ai tạo thành và không có kết thúc. Người luôn có mặt bên ta, để chăm sóc và cứu giúp ta.

32. H. Thiên Chúa có tỏ mình cho ta biết thêm về Người nữa không?

T. Thiên Chúa còn tỏ cho ta biết Người “giàu ơn nghĩa và trung tín” (Xh 34,6). Người chính là Sự Thật và Tình Yêu.

33. H. Niềm tin vào Thiên Chúa tình yêu duy nhất ảnh hưởng đến đời sống ta thế nào?

T. Niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất giúp ta:

- Một là nhận biết sự cao cả và uy quyền của Thiên Chúa để phụng thờ Người.

- Hai là sống trong tâm tình cảm tạ.

- Ba là nhận biết phẩm giá đích thực của tất cả mọi người.

- Bốn là sử dụng tốt các thụ tạo.

- Năm là tin tưởng vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Hướng ý cầu nguyện: Xin ơn biết tôn thờ Chúa, là Thiên Chúa duy nhất và đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa là Cha yêu thương.

Gợi ý sống đạo: Dứt khoát không đi xem bói.


Bài 7: THIÊN CHÚA LÀ CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN
“Cầu chúc cho anh chị em được tràn đầy ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của của Thiên Chúa, và ơn thông hiệp của Thánh Thần. Amen (2 Cr 13, 13)

34. H. Mầu nhiệm trung tâm của Đức tin Kitô Giáo là mầu nhiệm nào? #(GLCG 34)

T. Là Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

35. Nhờ đâu ta biết Mầu hiệm Một Chúa Ba Ngôi? #@ (GLCG 35)

T. Nhờ Chúa Giêsu mạc khải mà ta biết Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. (Mt 28,19)

36. H. Ta phải hiểu thế nào về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi? @ (GLCG 36)

T. Ba Ngôi tuy riêng biệt nhưng cùng một bản tính duy nhất và một uy quyền ngang nhau, nên chỉ là một Thiên Chúa duy nhất mà thội. (kinh tiền tụng lễ Chúa Ba Ngôi)

37. H. Ba Ngôi hoạt động như thế nào? #(GLCG 37)

T. Ba Ngôi cùng hoạt động trong mọi công trình, nhưng mỗi ngôi biểu lộ cách riêng biệt; Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc và Chúa Thánh Thần thánh hóa.

38. H. Thiên Chúa tỏ cho ta biết Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi để làm gì? #(GLCG 38)

T. Để mời gọi ta thông phần vào chính sự sống của Ba Ngôi, và góp phần làm cho gia đình ta cũng như dân tộc và Hội Thánh, thành cộng đoàn hiệp thông theo khuôn mẫu Thiên Chúa Ba Ngôi.

Hướng ý cầu nguyện: Xin ơn cho gia đình và cộng đoàn mình đang sống.

Gợi ý sống đạo: Làm dấu thánh giá nghiêm túc và kính cẩn.


Bài 8: THIÊN CHÚA ĐẤNG SÁNG TẠO VÀ QUAN PHÒNG
“Mọi âu lo, trút cả cho Người vì Người chăm sóc anh em”. (1Pr 5,7)


39. H. Trong Kinh Tin Kính ta tuyên xưng điều gì về Thiên Chúa sáng tạo? #@ (GLCG 39)

T. Ta tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hìh và vô hình.

40. H. Thiên Chúa có chăm sóc những loài Chúa đã sáng tạo không? # (GLCG 44)

T. Thiên Chúa vẫn tiếp tục chăm sóc và hướng dẫn mọi loài thụ tạo, để vũ trụ tiến dần đến mức hoàn hảo như Chúa mong muốn. Đó là sự quan phòng.

41. H. Ta phải hiểu thế nào về sự dữ ở trần gian này? (GLCG 45)

T. Niềm tin Kitô Giáo giúp ta hiểu rằng:

- Một là Thiên Chúa không tạo nên sự dữ. Người sáng tạo tạo vật tốt lành nhưng chưa hoàn hảo.

- Hai là con người đã lạm dụng tự do Thiên Chúa ban, nên gây đau khổ.

- Ba là Thiên Chúa có thể rút ra sự tốt lành từ chính điều dữ, theo những đường lối mà ta chỉ biết được một cách đầy đủ trong cuộc sống mai sau.

42. H. Thiên Chúa dùng cách đặc biệt nào để làm sáng tỏ mầu nhiệm sự dữ và đau khổ? (GLCG 45)

T. Thiên Chúa làm sáng tỏ mầu nhiệm sự dữ và đau khổ cách đặc biệt nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô.

Hướng ý cầu nguyện: Biết nhận ra sự dẫn dắt của Chúa trong từng biến cố cuộc đời, và biết tín thác vào Chúa khi gặp đau khổ thử thách.

Gợi ý sống đạo: Em nỗ lực học tập và phó thác kết quả cho Chúa.

Bài 9 : THIÊN CHÚA TẠO DỰNG CON NGƯỜI
“Thiên Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang vinh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình do Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân” (Tv 8,6)

43. H. Vì ý nào Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ? (GLCG 50)

T. Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ cùng một phẩm giá để họ bổ túc cho nhau, và trong hôn nhân họ được cộng tác với Người để lưu truyền sự sống.

44. H. Khi tạo dựng, Thiên Chúa đã ban cho con người những đặc ân nào? @(GLCG 51)

T. Thiên Chúa ban cho tổ tông loài người được sống trong ơn nghĩa với Thiên Chúa, không phải chịu đau khổ và không phải chết. Nhưng hạnh phúc ấy đã mất khi tổ tông phạm tội.

45. H. Tổ tông loài người đã phạm tội gì?

T. Tổ tông loài người đã lạm dụng tự do mà không vâng phục Thiên Chúa, từ chối tình yêu và sống đối nghịch với Người. Đó là tội tổ tông.

46. H. Sau khi tổ tông phạm tội, Thiên Chúa có bỏ loài người không? #@ (GLCG 57)

T. Không, Thiên Chúa chẳng bỏ mà lại hứa ban Đấng Cứu Thế để cứu chuộc loài người.

Hướng ý cầu nguyện: Cảm tạ Chúa vì được làm người và làm con Chúa.

Gợi ý sống đạo: Giữ gìn thân xác sạch sẽ vì thân xác là quà tặng của Thiên Chúa.


Bài 10: CHÚA GIÊSU KITÔ
“Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?. Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. (Mt 16,15-16)


47. H. Trong Kinh Tin Kính, ta tuyên xưng điều gì về Chúa Giêsu Kitô? #(GLCG 58)

T. Ta tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa đã xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại.

48. H. Vì sao Con Thiên Chúa xuống thé làm người được gọi tên là Giêsu? (GLCG 59)

T. Vì tên gọi ấy nói lên sứ mệnh của Người là “Thiên Chúa Cứu Độ”. (Mt 1,21)

49. H. Vì sao Chúa Giêsu còng được gọi là Đấng Kitô? (GLCG 60)

T. Chúa Giêsu được gọi là Đấng Kitô vì Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người, để Người chu toàn sứ mệnh Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế. (Cv 10,38)

50. H. Vì sao ta tuyên Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa? (GLCG 61)

T. Vì Chúa Giêsu Kitô là Ngôi Con được Chúa Cha sinh ra từ đời đời. Người là Con Một của Chúa Cha và chính Người cũng là Thiên Chúa.

51. H. Vì sao ta tuyên Chúa Giêsu Kitô là Chúa? (GLCG 62)

T. Ta tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Chúa vì ta nhận uy quyền tối cao và thần linh của Người.

Hướng ý cầu nguyện: Xin ơn biết tin vào Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và Đấng Cứu Độ.

Gợi ý sống đạo: Đọc kinh truyền tin mỗi ngày.

Bài 11: CUỘC SỐNG TRẦN THẾ CỦA CHÚA GIÊSU.
“Đức Giêsu đi khắp miền Galilê giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết các bệnh hoạn, tật nguyền của dân (Mt 4, 23)


52. H. Cuộc sống của Chúa Giêsu có mục đích gì?

T. Trong cuộc sống trần thế, tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói, đã làm và đã chịu đều có mục đích: mặc khải về Chúa Cha, cứu chuộc loài người và quy tụ muôn loài để tất cả được hiệp thông với Thiên Chúa. (EP 1,10)

53. H. Khi rao giảng Chúa Giêsu chủ ý loan báo điều gì? @(GLCG 71)

T. Khi rao giảng, Chúa Giêsu loan báo: “Thời kỳ đã mãn, Nước Thiên Chúa đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. (Mc 1, 15)

54. H. Có những dấu chỉ nào cho ta thấy Nước Thiên Chúa đang đến? (GLCG 73)

T. Để chứng tỏ Nước Thiên Chúa đang đến, Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ và những việc phi thường như: biến nước thành rượu, hóa bánh ra nhiều, xua trừ ma quỷ, chữa lành bệnh tật, cho kẻ chết sống lại và nhất là chính Người sau khi chết đã sống lại.

55. H. Khi đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu có chọn ai để cộng tác với Người không?? (GLCG 74)

T. Chúa Giêsu đã chọn mười hai người gọi là Tông Đồ để chia sẻ sứ mệnh của Người và trao cho Phêrô quyền cai quản Hội Thánh.

56. H. Các Tông đồ là những vị nào? (GLCG 75)

T. Đó là Simon mà Người gọi là Phêrô, rồi đến Anrê, anh của ông, sau đó là Gicôbê, Gioan, Philipphê, Batholômêô, Matthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Simon Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Ítcariốt, kẻ phản bội. (Lc 6, 14-16)

57. H. Biến cố hiển dung của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì? (GLCG 76)

T. Biến cố hiển dung có những ý nghĩa này:

- Một là bày tỏ vinh quang thần linh của Chúa Giêsu để củng cố niềm tin các Tông Đồ trước cuộc khổ nạn.

- Hai là cho ta nếm trước hạnh phúc ngày Chúa Kitô lại đến trong vinh quang.

- Ba là xác định ai muốn bước vào vinh quang phải qua thập giá.

Hướng ý cầu nguyện: Xin cho biết giá trị mỗi giai đoạn cuộc sống theo gương Chúa Giêsu.

Gợi ý sống đạo: Làm trọn bổn phận con cái trong gia đình.

Bài 12: CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU.
“Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành” (1Pr 2, 24)


58. H. Vì sao Chúa Giêsu bị chống đối? (GLCG. 78)

T. Vì nhiều người trong giới lãnh đạo Do thái giáo cho rằng Chúa Giêsu chống lại luật Mô sê, coi thường Đền thờ Giêrusalem và nhất là phạm thượng, dám coi mình bằng Thiên Chúa.

59. H. Chúa Giêsu có thái độ đối với lề luật Mô-sê? (GLCG.79)

T. Người không hủy bỏ, nhưng đã tuân giữ trọn vẹn và làm cho nên hoàn hảo.

60. H. Chúa Giêsu có thái độ nào đối với đền thờ? (GLCG.80)

T. Chúa Giêsu rất tôn trọng đền thờ vì đó là nhà Cha Người, là nơi dành riêng để cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa. Tuy nhiên, người Do thái đã hiểu lầm khi Người nói: “Các ông cứ phá Đền Thờ này đi, nội trong ba ngày, Ta sẽ xây dựng lại” (Ga 2, 19). Vì “Đền Thờ Người muốn nói ở đây là chính thân thể Người” (Ga 2, 19-21).

61. H. Chúa Giêsu có thái độ nào đối với niềm tin của dân Is-ra-el vào Thiên Chúa duy nhất? (GLCG.81)

T. Chúa Giêsu vẫn tôn trọng niềm tin của dân Is-ra-el vào Thiên Chúa duy nhất; nhưng vì Người cũng là Thiên Chúa, nên Người tự xưng mình làm chủ ngày Sa-bát, có quyền tha tội. Vì thế, một số người Do Thái đã lên án Người là kẻ phạm thượng.

62. H. Chúa Giêsu đã chịu chết như thế nào? # (GLCG. 86)

T. Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh và chết trên thập giá. Xác Người được mai táng trong mồ, còn linh hồn Người thì xuống ngục tổ tông.

63. H. Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông để làm gì? (GLCG.87)

T. Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông để loan báo Tin Mừng cứu độ cho những người công chính đã chết trước khi Người đến.

Hướng ý cầu nguyện: Xin ơn biết hiệp thông với những đau khổ của Chúa Kitô.

Gợi ý sống đạo: Sống bình tĩnh khi bị hiểu lầm.

Bài 13: CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI VÀ LÊN TRỜI
“Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời”. (Cv 1, 11)

64. H. Việc Chúa Giêsu sống lại có phải là sự kiện lịch sử không? (GLCG.90)

T. Việc Chúa Giêsu sống lại không những là sự kiện lịch sử, mà còn là một biến cố siêu việt vượt trên lịch sử, nên giác quan không thể kiểm nhận được, vì khi sống lại, thân xác của Người đã được biến đổi thành thân xác vinh hiển, thần thiêng.

65. H. Việc Chúa Giêsu sống lại là công trình của ai? (GLCG.91)

T. Việc Chúa Giêsu sống lại không chỉ là công việc của Người, mà còn công trình của Ba Ngôi Thiên Chúa.

66. H. Việc sống lại của Chúa Giêsu chứng thực điều gì?

T. Việc Chúa Giêsu sống lại chứng thực điều này:

- một là Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật.

- hai là những lời hứa trong Kinh Thánh nay đã được thực hiện.

- ba là mọi điều Chúa Giêsu đã nói và đã làm đều chân thật.

67. H. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu làm gì? # @ (GLCG.94)

T. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu còn hiện ra dạy dỗ, an ủi các môn đệ trong 40 ngày rồi Người lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha.

68. H. Chúa Giêsu lên trời ngự bên hữu Chúa Cha nghĩa là gì? (GLCG.95)

T. Có những ý nghĩa này:

- một là Người không còn hiện diện hữu hình ở trần gian.

- hai là Người được Chúa Cha tôn vinh.

Ba là Người dẫn đường chúng ta vào Nước vinh hiển của Chúa Cha và không ngừng chuyển cầu cho ta.

69. H. Chúa Giêsu còn đến thế gian nữa không? # @ (GLCG.97)

T. Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Hướng ý cầu nguyện: Cảm tạ Chúa đã sống lại để mang đến cho cuộc đời chúng ta ý nghĩa và niềm vui.

Gợi ý sống đạo: Thỉnh thoảng em ngước nhìn trời để sống tươi vui.


Bài 14: CHÚA THÁNH THẦN
“Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy” (Ga 15, 26)


70. H. Chúa Thánh Thần là Đấng nào? # @ (GLCG.101)

T. Chúa Thánh Thần là Ngôi Thứ Ba, bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra, Người là Thiên Chúa thật, cùng một bnar tính và một quyền năng như hai Ngôi cực trọng ấy.

71. H. Chúa Thánh Thần còn được gọi bằng những danh xưng nào? (GLCG.102)

T. Người còn được gọi là “Đấng ban Sự Sống”, “Đấng Bào Chữa”, “Đấng An Ủi” và “Thần Chân Lý”.

72. H. Kinh Thánh thường dùng những hình ảnh nào để chỉ Chúa Thánh Thần? (GLCG.103)

T. Kinh Thánh thường dùng các hình ảnh này: nước, lửa, việc xức dầu, áng mây, ánh sáng, ấn tín, bàn tay, ngón tay, và chim bồ câu.

73. H. Chúa Thánh Thần có hiện trong lịch sử Cựu Ước không?

T. Người hiện diện trong mọi thời điểm quan trọng của lịch sử Cựu Ước: Khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, khi Thiên Chúa hứa ban Đấng Cứu Độ, trong các cuộc thần hiện và trong niềm mong đợi Đấng Cứu Thế.

74. H. Chúa Thánh Thần xây dựng Hội Thánh thế nà? # @ (GLCG.107)

T. Chúa Thánh Thần ban sức sống cho Hội Thánh, hợp nhất các tín hữu nên một trong Chúa Kitoo và thúc đẩy Hội Thánh chu toàn sứ mệnh Chúa Kitoo giao phó.

75. H. Chúa Thánh Thần thánh hóa Hội Thánh thế nào? # @ (GLCG 108)

T. Chúa Thánh Thần làm cho các tín hữu trở nên con cái Chúa Cha, và dự phần vào chính sự sống Chúa Ki-tô, Người còn cho họ nhận biết sự thật, dạy họ cầu nguyện, thúc đẩy họ sống mến Chúa yêu người, và làm chứng cho Chúa Kit-tô.

76. H. Ta phải sống với Chúa Thánh Thần thế nào? # @ (GLCG..109)

T. Ta phải tin kính, thờ phượng, cầu xin Chúa Thánh Thần và vâng theoown Người soi sáng,cùng tôn trọng hồn xác ta là đền thờ của Người.

Hướng ý cầu nguyện: Đọc hoặc hát kinh Chúa Thấn.

Gợi ý sống đạo: Khi gặp khó, biết xin ơn Chúa Thánh Thần.


Bài 15: HỘI THÁNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA
“Chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa. Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên”. (1Cr 3,9)

77. H. Hội Thánh là cộng đoàn nào? #  (GLCG.110)

T. Hội Thánh là một cộng đoàn những người được Lời Thiên Chúa quy tụ thành Dân Chúa và thành thân thể Chúa Kitoo.

78. H. Hội Thánh khởi đầu và kết thúc thế nào? (GLCG. 111)

T. Hội Thánh được Chúa Cha cưu mang từ đời và chuẩn bị trong thời Cựu Ước, được Chúa Giêsu Kitô khai sinh nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Người, rồi được Chúa Thánh Thần tỏ bày trong ngày lễ Nguc Tuần và sẽ hoàn tất trong vinh quang trên trời.

79. H. Vì sao Hội Thánh là Nhiệm Thể Chúa Kit-tô? (GLCG.116)

T. Vì mọi người trong Hội Thánh đều nhờ Chúa Thánh Thần mà được liên kết với Chúa Kitô và hiệp nhất với nhau như các chi thể hợp thành thân thể và liên kết với đầu.

80. H.Vì sao gọi Hội Thánh là hiền thê của Chúa Kitô? (GLCG.117)

T. Vì Chúa Ki-tô yêu thương Hội Thánh đến nỗi đổ máu ra thanh tẩy và làm cho Hội Thánh thành người mẹ sinh ra tất cả các con cái Thiên Chúa.

Hướng ý cầu nguyện: hát Thầy Là Cây Nho

Gợi ý sống đạo: Không vẽ, vạch bàn ghế tường nhà thờ.


Bài 16: CÁC ĐẶC TÍNH CỦA HỘI THÁNH
“Người thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và Lời Hằng Sống, để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp, lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhơ hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền” (Ep 5, 26)


81. H. Hội Thánh Công Giáo có những đặc tính nào? @ (GLCG.119)

T. Hội Thánh Công Giáo có bốn đặc tính này là: Duy nhất, thánh thiện, Công Giáo và Tông truyền.

82. H. Hội Thánh duy nhất có đa dạng không? (GLCG.121)

T. Hội Thánh vừa duy nhất vừa đa dạng vì Hội Thánh bao gồm nhiều dân tộc thuộc nhiều nến văn hóa. Trong các thành phần của Hội Thánh cũng có những đặc sủng và những chức vụ khác nhau. Sự đa dạng này làm cho Hội Thánh năng động và phong phú.

83. H. Tại sao trong Hội Thánh lại có tội nhân? (GLCG.123)

T. Vì các thành phần của Hội Thánh chưa đạt tới sự thánh thiện trọn vẹn. Họ được mời gọi tự thanh tẩy và phải luôn luôn nỗ lực sám hối, canh tân.

84. H. Những ai thuộc về Hội Thánh Công Giáo? (GLCG.125)

T. – trước hết các tín hữu Công Giáo.

- Thứ đến là những người tin vào Chúa Kitô.

- sau cùng là tất cả mọi người được Thiên Chúa an bài thuộc về dân của Người.

85. H. Vì sao Hội Thánh có sứ mạng truyền giáo? @ (GLCG.126)

T. Vì:

- Một là Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ.

- Hai là Hội Thánh có bổn phận đem chân lý được Chúa trao phó đến cho mọi người.

- Ba là chính Chúa Kitô, trước khi về trời đã sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.

86. H. Chúng ta tiếp nối các truyền thống tông đồ cách nào? (GLCG.128)

T. Chúng ta tiếp nối các truyền thống tông đồ bằng hai cách:

- Một là hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng, với các Đức Giám Mục là những Đấng kế vị các Tông Đồ.

- Hai là tích cực góp phần vào việc loan báo Tin Mừng.

Hướng ý cầu nguyện: Xin cho mọi người tín hữu biết sống hiệp thông với Hội Thánh trong việc vâng phục vị chủ chăn.

Gợi ý sống đạo: Là học sinh Công Giáo, tôi luôn sống thành thật, yêu thương.


Bài 17: TỔ CHỨC HỘI THÁNH
“Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này, tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng cũng sẽ nghe tiếng tôi, và cũng chỉ có một đoàn chiên và một mục tử” (Ga 10, 16)

87. H. Hội Thánh Công Giáo có những thành phần nào? # @ (GLCG)

T. Hội Thánh Công Giáo gồm có các giáo sĩ, Tu sĩ và Giáo dân.

88. H. Hàng Giáo sĩ gồm những ai? # (GLCG131)

T. Hàng Giáo sĩ gồm có Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám mục, các Linh mục và Phó tế.

89. H. Các Tu sĩ là ai? # (GLCG.136)

T. Là những Kitô hữu muốn bước theo Chúa Giêsu cách triệt để, nên tự nguyện khấn khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, theo những hình thức mà đã được Hội Thánh phê chuẩn.

90. H. Đời sống Tu trì nhắc ta điều gì? (GLCG.137)

T. Đời sống tu trì nhắc ta nhớ rằng: đó là dấu chỉ tình yêu trọn vẹn của Hội Thánh dành cho Chúa Ki-tô và cũng là dấu chỉ đời sống mai sau trên thien quốc.

91. H. Giáo dân là ai? # (GLCG.138)

T. Giáo dân là các tín hữu không có chức thánh và không ở trong bậc tu trì. Nhờ phép Rửa tội họ được dự phần theo cách của họ vào chức tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa Ki-tô.

92. H. Sứ mệnh riêng của người giáo dân là gì?

T. Sứ mệnh riêng của người giáo dân là tìm kiếm Nước Thiên Chúa và làm việc tông đồ giữa trần gian trong những công việc thế tục.

Hướng ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh biết sống thánh thiện, hiệp nhất.

Gợi ý sống đạo: Học tiểu sử Đức Giám Mục Giáo Phận.

Bài 18 : LỊCH SỬ HỘI THÁNH TẠI VIỆT NAM
“Sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là Đầu ... Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái” (Ep 4, 15.16)


93. H. Tin Mừng đã đến Việt Nam từ khi nào ? (GLCG.140)

T. Vào thế kỷ 16 (1533), có một thừa sai tên là I-ni-khu đã đến Việt Nam, giảng đạo tại làng Ninh Cường và làng Trà Lũ thuộc tỉnh Nam Định ngày nay.

94. H. Người tín hữu Việt Nam đầu tiên là ai ? (GLCG.141)

T. Là cụ Đỗ Hưng Viễn, người làng Bồng Trung tỉnh Thanh Hóa, cụ được rửa tội tại Ma-cao thời vua Lê Anh Tôn.

95. H. Nhóm tín hữu đầu tiên đã giúp gì trong việc rao giảng Tin mừng ? (GLCG.142)

T. Nhóm tín hữu đầu tiên đã giúp các thừa sai học ngôn ngữ, phong tục Việt Nam và giảng đạo bằng tiếng Việt Nam.

96. H. Các thầy giảng đã đóng vai trò nào trong việc truyền giáo ? (GLCG.143)

T. Các thầy giảng đã hỗ trợ các thừa sai rất đắc lực trong việc giảng dạy giáo lý, điều hành và duy trì các cộng đoàn dân Chúa.

97. H. Những chứng nhân đức tin đầu tiên người Việt Nam là ai ? (GLCG.144)

T. Tại miền Bắc (Đàng Ngoài) có anh Phanxicô, chết năm 1630 vì làm công việc bác ái nên bị tra tấn và bị giết.

Tại miền Nam (Đàng Trong) có thầy Anrê Phú Yên bị bắt tại nhà Linh mục Đắc Lộ và bị chém đầu năm 1644.

98. H. Các nhà truyền giáo tại Việt Nam đã sống như thế nào ? (GLCG.145)

T. Các ngài đã hy sinh, chấp nhận một nếp sống cực khổ, thiếu thốn tiện nghi, chịu đựng sự bắt bớ, bị ngược đãi và hiểu lầm.

99. H. Các tập thể nào đã đóng góp công sức nhiều nhất cho Hội thánh Việt Nam ? (GLCG.146)

T. Các tập thể đóng góp công sức nhiều nhất cho Việt Nam phải kể đến Hội Thừa sai Pa-ri, Dòng Tên, Dòng Đa-minh, Dòng Phan-xi-cô.

100. H. Ngoài vai trò của các thừa sai, việc phát triển của Hội thánh Việt Nam còn nhờ vào ai nữa ? (GLCG.147)

T. Còn nhờ vào chính những người Việt nam thiện chí đã dâng hiến trọn cuộc sống cho Nước Trời, đem Tin Mừng đến khắp nơi và nuôi dưỡng đời sống đức tin cho các anh em mình, đó là những linh mục và tu sĩ Việt Nam.

101. H. Những linh mục đầu tiên người Việt Nam là ai ? (GLCG.148)

T. Là các linh mục : Giu-se Trang và Luca Bền (Đàng Trong) và linh mục Bê-nê-dic-tô Hiền, Gio-an Huệ (Đàng Ngoài) đã được Đức Giám Mục Lam-be đờ la mót đặt tay truyền chức tại Thái Lan.

102. H. Hội thánh Việt Nam bắt đầu có giáo phận từ khi nào ? (GLCG.149)

T. Vào ngày 9/9/1659, Tòa Thánh đã thiết lập hai Giáo phận đầu tiên trên đất Việt nam và đặt hai Giám quản Tông Tòa : miền Nam (Đàng Trong) với Đức Giám Mục Lam-be đờ la mót và miền Bắc (Đàng ngoài) với Đức Giám Mục Phan-xi-cô Pa-lu.

103. H. Công đồng đầu tiên của Hội thánh Việt Nam được tổ chức tại đâu ? (GLCG.150)

T. Công đồng đầu tiên của Hội thánh Việt Nam được tổ chức tại Phố Hiến vào tháng 2/1670 dưới quyền chủ toạ của Đức Giám mục Lam-be đờ la mót.

104. H. Nội dung của Công đồng gồm những gì ? (GLCG.151)

T. Công đồng đã đưa ra một chương trình hoạt động : chia giáo xứ, chọn Thánh Giu-se làm Bổn mạng và ấn định việc đào tạo Chủng sinh qua tổ chức nhà Đức Chúa Trời.

105. H. Đức tin Ki-tô giáo có được dễ dàng đón nhận và phát triển tốt đẹp tại Việt Nam không ? (GLCG.152)

T. Đức tin Ki-tô giáo được tín hữu Việt Nam mau mắn đón nhận ; nhưng để sống và giữ đức tin ấy, họ đã phải trải qua rất nhiều thử thách và gian nan vì những sắc chỉ cấm đạo của các vua quan.

106. H. Các Ki-tô hữu Việt Nam đã sống đức tin thế nào ? (GLCG.153)

T. Các Ki-tô hữu Việt Nam đã rất mực kiên cường giữ vững đức tin. Vì thế, nhiều người đã phải đổ máu đào để minh chứng cho đức tin này.

107. H. Cho đến nay Hội thánh Việt Nam đã có bao nhiêu Thánh Tử đạo ? (GLCG.154)

T. Trong số hàng trăm ngàn người đổ máu đào minh chứng cho đức tin, đã có 117 vị được Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II suy tôn lên bậc Hiển thánh ngày 19/6/1988.

108. H. Đức Giám mục tiên khởi người Việt Nam là ai ? (GLCG.155)

T. Vào năm 1933, Hội thánh Việt Nam có Giám Mục tiên khởi là Đức Cha Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Bá Tòng.

109. H. Hàng Giám mục Việt Nam được thiết lập năm nào ? (GLCG.156)

T. Ngày 24/11/1960, Đức Giáo Hoàng Gio-an XXIII đã thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành của Hội thánh Việt Nam sau bốn thế kỷ đón nhận Tin Mừng.

110. H. Hiện nay Hội thánh Việt Nam có bao nhiêu Giáo phận ? (GLCG.157)

T. Hiện nay Hội thánh Việt Nam có 25 Giáo phận, được chia trong ba Giáo Tỉnh là : Hà Nội, Huế và Sài Gòn.

111. H. Năm 1980 Hội thánh Việt Nam có sự kiện nào đáng ghi nhớ ? (GLCG.158)

T. Trong bối cảnh đất nước thống nhất, Hội thánh nam bắc được sum họp một nhà, đại hội các Giám mục toàn quốc đã nhóm họp và khẳng định một đường hướng chung là “Sống Phúc Âm trong lòng dân tộc Việt Nam để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

112. H. Người tín hữu Việt Nam ngày nay sống đức tin giữa lòng dân tộc như thế nào ? (GLCG.159)

T. Người tín hữu Việt Nam phải hết lòng cảm tạ Thiên Chúa, cố gắng sống tinh thần Phúc Âm : yêu thương mọi người, xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn và làm chứng cho Chúa ngay trên chính quê hương mình.

Bài 19 : ƠN PHỤC SINH VÀ ĐỜI SỐNG VĨNH CỬU
“Cái thân phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt ; và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử” (1 Cr 15,53)

113. H. Khi tuyên xưng : “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại”, ta phải hiểu thế nào ? (GLCG.173)

T. Ta phải hiểu là thân xác con người sau khi chết sẽ hư nát, nhưng Thiên Chúa sẽ cho thân xác ấy được sống lại trong ngày tận thế.

114. H. Theo Ki-tô giáo, sự chết có ý nghĩa gì ? (GLCG.175)

T. Theo Ki-tô giáo, chết là kết thúc cuộc sống trần gian, là hậu quả của tội lỗi và là một biến đổi đi vào cuộc sống mới.

115. H. Vũ trụ này sẽ ra sao ? (GLCG.181)

T. Vào ngày sau hết, vũ trụ hữu hình này sẽ được biến đổi và thông phần vào vinh quang của Chúa Ki-tô làm nên “Trời mới Đất mới”.

116. H. Niềm tin “Trời mới Đất mới” có ảnh hưởng gì trong cuộc sống của chúng ta ? (GLCG.182)

T. Niềm tin đó giúp ta nhận ra rằng bộ mặt thế giới này sẽ qua đi. Nhưng sự chờ mong một “trời mới đất mới” không làm giảm sút, trái lại càng thôi thúc chúng ta quan tâm vun trồng trái đất, và góp phần xây dựng xã hội loài người ngày một tốt hơn.

117. H. Kinh Tin Kính kết thúc bằng “A-MEN” nghĩa là gì ? (GLCG.183)

T. Nghĩa là tôi tin những lời Thiên Chúa dạy, những điều Thiên Chúa hứa và tôi hoàn toàn phó thác nơi Người.


PHẦN II: CỬ HÀNH MẦU NHIỆM KI-TÔ GIÁO
CHƯƠNG 1 : PHỤNG VỤ VÀ BÍ TÍCH

Bài 20 : PHỤNG VỤ
“Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết thì bạn sẽ được cứu độ” (Rm 10,9)


118. H. Phụng vụ là gì ? (GLCG.184)

T. Phụng vụ là việc tôn thờ chính thức của toàn thể Hội Thánh để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi và thánh hóa con người.

119. H. Trong Phụng Vụ, ta tôn thờ Chúa Cha thế nào ? (GLCG.186)

T. Trong Phụng vụ, ta tuyên xưng và tôn thờ Chúa Cha là nguồn mạch mọi phúc lành mà Người ban cho ta nơi Con của Người.

120. H. Trong Phụng vụ, Chúa Ki-tô hoạt động thế nào ? (GLCG.187)

T. Trong Phụng vụ, Chúa Ki-tô thực hiện mầu nhiệm cứu độ của Người để thánh hóa nhân loại và cho Hội Thánh cảm nếm trước Phụng vụ trên trời.

121. H. Trong Phụng vụ, Chúa Thánh Thần có sứ mệnh nào ? (GLCG.188)

T. Trong Phụng vụ, Chúa Thánh Thần có những sứ mệnh này :

- Một là chuẩn bị cộng đoàn gặp gỡ Chúa Ki-tô.

- Hai là nhắc nhớ và bày tỏ mầu nhiệm Chúa Ki-tô.

- Ba là hiện tại hoá công cuộc cứu độ của Chúa Ki-tô và xây dựng tình hiệp thông trong Hội thánh.


Bài 21 : BÍ TÍCH.
“Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra” (Ga 19,34)


122. H. Bí tích là gì ? (GLCG.189)

T. Bí tích là những dấu chỉ hữu hiệu của ân sủng do Chúa Giê-su thiết lập và được trao lại cho Hội Thánh để ban sự sống thần linh cho chúng ta.

123. H. Vì sao gọi là Bí tích đức tin ? (GLCG.192)

T. Vì khi lãnh nhận các Bí tích, ta phải có lòng tin, và nhờ các Bí tích, đức tin của ta càng thêm mạnh mẽ và vững chắc hơn.

124. H. Ai cử hành các Bí tích ? (GLCG.193)

T. Hội Thánh cử hành các Bí tích với tư cách là Cộng đoàn Tư Tế của Chúa Ki-tô.

125. H. Các Bí tích có cần thiết để được cứu độ không ? (GLCG.195)

T. Đối với các tín hữu, các Bí tích cần thiết để được ơn cứu độ, vì chính Chúa Ki-tô hành động nơi các Bí tích, và Chúa Thánh Thần làm cho những người lãnh nhận nên giống Con Thiên Chúa.


Bài 22 : HỘI THÁNH CỬ HÀNH PHỤNG VỤ
“Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa” (Cv 3,46)


126. H. Những ai được cử hành Phụng vụ của Hội thánh ? (GLCG.196)

T. Toàn thể Dân Chúa, vì tất cả đều có chức tư tế chung ; Tuy nhiên một số tín hữu được tuyển chọn qua Bí tích Truyền chức thánh để cử hành nhân danh Chúa Ki-tô.

127. H. Cử hành phụng vụ gồm những yếu tố nào ? (GLCG.197)

T. Cử hành phụng vụ gồm hai yếu tố chính này :

- Một là các dấu chỉ và biểu tượng để diễn tả và thực hiện hành động cứu độ của Chúa Ki-tô.

- Hai là lời nói và hành động, qua đó con người gặp gỡ và đối thoại với Thiên Chúa.

128. H. Ngày Chúa nhật quan trọng thế nào trong cử hành Phụng vụ ? (GLCG.198)

T. Ngày Chúa nhật rất quan trọng vì là “Ngày của Chúa”, ngày Chúa đã Phục sinh. Vì thế, ngày Chúa nhật là nền tảng và trung tâm của cả năm Phụng vụ.

129. H. Những việc nào là việc Phụng vụ ? (GLCG.201)

T. Là Thánh lễ, các Bí tích và Các Giờ kinh Phụng vụ.

130. H. Các Giờ kinh Phụng vụ là gì ? (GLCG.202)

T. Các Giờ kinh Phụng vụ là việc thánh hiến mọi thời khắc bằng lời kinh của Hội thánh để ngợi khen Thiên Chúa.


CHƯƠNG II : BẢY BÍ TÍCH
1. CÁC BÍ TÍCH KHAI TÂM

Bài 23 : BÍ TÍCH RỬA TỘI

“Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mc 16,16)


131. H. Bí tích Rửa tội là gì ? (GLCG.204)

T. Là Bí tích Chúa Giê-su đã lập để tái sinh ta trong đời sống mới bởi nước và Chúa Thánh Thần.

132. H. Bí tích Rửa tội có cần thiết không ? (GLCG.206)

T. Bí tích Rửa tội rất cần thiết, vì Chúa Giê-su đã nói :"Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thánh Thần” (Ga 3, 5).

133. H. Những người không lãnh nhận Bí tích Rửa tội có thể được cứu độ không ? (GLCG.207)

T. Những người không lãnh nhận Bí tích Rửa tội có thể được cứu độ trong ba trường hợp này :

- Một là chịu chết vì đức tin,

- Hai là có lòng ước ao nhưng chưa có điều kiện lãnh nhận Bí tích Rửa tội,

- Ba là chưa được biết Tin Mừng và Hội thánh nhưng đã theo tiếng lương tâm mà sống ngay lành.

134. H. Những ai được quyền cử hành Bí tích Rửa tội ? (GLCG.208)

T. Thông thường là Giám mục, Linh mục và Phó tế ; nhưng khi khẩn cấp thì bất cứ ai cũng có thể cử hành, miễn là làm theo ý muốn và cách thức của Hội thánh.

135. H. Nghi thức chính yếu của Bí tích Rửa tội là nghi thức nào ? (GLCG.209)

T. Là dìm ứng viên vào nước hoặc đổ nước trên đầu người đó ; đồng thời đọc lời này: “(Tên thánh), tôi rửa (ÔBACE) nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.

136. H. Ngoài nghi thức chính yếu, còn có những nghi thức nào khác nữa không ? (GLCG.210)

T. Còn có những nghi thức này là : xức dầu thánh, trao y phục trắng và nến sáng.

137. H. Người đến tuổi khôn muốn lãnh nhận Bí tích Rửa tội thì phải làm gì ? (GLCG.212)

T. Phải có lòng tin và ước ao, phải học biết giáo lý và tham dự những nghi thức chuẩn bị gia nhập Ki-tô giáo.

138. H. Có cần rửa tội cho các trẻ sơ sinh không ? (GLCG.213)

T. Từ xa xưa, Hội thánh đã rửa tội cho các trẻ sơ sinh, vì đây là một ơn huệ Chúa ban và các em được rửa tội trong đức tin của Hội thánh.

139. H. Khi lãnh nhận Bí tích rửa tội, có cần người đỡ đầu không ? (GLCG.214)

T. Cần người đỡ đầu để nêu gương sáng và dẫn dắt kẻ lãnh Bí tích sống xứng danh người công giáo.

Bài 24 : BÍ TÍCH THÁNH THỂ và THÁNH LỄ

Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói :“Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22,19)


140. H. Bí tích Thánh Thể là gì ? (GLCG.221)

T. Là Bí tích Chúa Giê-su đã lập để tiếp tục lễ hy sinh trên thánh giá và để ban Mình Máu Người dưới hình bánh rượu làm của nuôi linh hồn ta.

141. H. Chúa Giê-su đã lập Bí tích Thánh Thể khi nào ? (GLCG.222)

T. Chúa Giê-su đã lập Bí tích Thánh Thể trong bữa Tiệc sau hết, trước khi Người đi chịu chết.

142. H. Bí tích Thánh Thể quan trọng thế nào ? (GLCG.226)

T. Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và đỉnh cao của mọi sinh hoạt Hội thánh, vì Thánh Thể chứa đựng tất cả kho tàng thiêng liêng của Hội thánh, là chính Chúa Ki-tô, lễ Vượt qua của chúng ta (LM. 5).

143. H. Thánh lễ là gì ? (GLCG.229)

T. Thánh lễ là cuộc tưởng niệm lễ Vượt Qua của Chúa Ki-tô, là hiện tại hóa và tiến dâng lễ hy sinh độc nhất của Người lên Chúa Cha trong phụng vụ của Hội thánh.

144. H. Hội thánh dâng thánh lễ vì những ý nào ? (GLCG.230)

T. Hội thánh dâng thánh lễ vì những ý này :

- Một là để cảm tạ và ngợi khen Chúa Cha vì các ơn huệ Người ban cho loài người.

- Hai là để tưởng niệm Hy tế của Chúa Ki-tô và Thân thể Người là Hội thánh.

- Ba là để đền bù tội lỗi của người sống, người chết, đồng thời xin Thiên Chúa ban cho ta những ơn lành hồn xác.

- Bốn là để các tín hữu được hiệp nhất với nhau trong Chúa Ki-tô và được kết hợp với phụng vụ trên trời.


2. CÁC BÍ TÍCH CHỮA LÀNH

Bài 25 : BÍ TÍCH HÒA GIẢI
Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng :“Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã gần đến” (Mt 4,17)


145. H. Bí tích Hòa Giải là gì ? (GLCG.237)

T. Là Bí tích Chúa Giê-su đã lập để tha các tội ta phạm từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội về sau, cùng giao hòa ta với Chúa và Hội thánh. Bí tích này còn được gọi là Giải tội hay Sám hối.

146. H. Những ai trong Hội thánh có quyền tha tội ? (GLCG.241)

T. Các Giám mục và những Linh mục được quyền giải tội đều có thể tha thứ các tội lỗi nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi.

147. H. Những ai cần lãnh nhận Bí tích Hòa Giải ? (GLCG.242)

T. Những người đã phạm tội trọng thì cần lãnh nhận Bí tích Hòa giải ; còn ai chỉ mắc tội nhẹ mà lãnh Bí tích này thì được nhiều ơn ích thiêng liêng.

148. H. Ngoài việc xưng tội, còn có những hình thức sám hối nào ? (GLCG.249)

T. Ngoài việc xưng tội, Hội thánh còn nhấn mạnh đến ba hình thức sám hối này là : ăn chay, cầu nguyện và làm phúc bố thí.

149. H. Ân xá là gì ? (GLCG.250)

T. Ân xá là ơn Hội thánh ban để tha hình phạt tạm ta đáng chịu về tội đã được Chúa tha. Người tín hữu lãnh nhận được ân xá khi chu toàn các điều kiện do Hội thánh qui định, và có thể nhường lại cho các đẳng linh hồn.

150. H. Có mấy thứ ân xá ? (GLCG.251)

T. Có hai thứ :

- Một là đại xá : tha tất cả các hình phạt.

- Hai là tiểu xá : tha một phần các hình phạt.


Bài 26 : BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN
“Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri-a. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền : những kẻ bị quỉ ám, kinh phong, bại liệt ; và Người đã chữa họ”. (Mt 4,24)

151. H. Bí tích xức dầu bệnh nhân là gì ? (GLCG.252)

T. Là bí tích Chúa Giê-su đã lập để ban ơn nâng đỡ bệnh nhân và người già yếu, về phần hồn và phần xác.

152. H. Ai có quyền ban Bí tích Xức dầu bệnh nhân ? (GLCG.254)

T. Chỉ có Giám mục và Linh mục mới được ban Bí tích này.

153. H. Nghi thức Xức dầu bệnh nhân cử hành thế nào? (GLCG.255)

T. Sau khi sám hối, cử hành Lời Chúa, cầu nguyện và đặt tay, linh mục xức dầu thánh trên trán và hai bàn tay của bệnh nhân đồng thời đọc lời xức dầu như Hội thánh dạy.

154. H. Khi nào cần lãnh nhận Bí tích Xức dầu ? (GLCG.256)

T. Khi người tín hữu lâm cảnh nguy tử vì bệnh nặng hay tuổi già thì nên mời linh mục tới ban Bí tích Xức Dầu cho họ.

155. H. Được lãnh nhận Bí tích Xức Dầu mấy lần ? (GLCG.257)

T. Mỗi khi người Ki-tô hữu ngã bệnh nặng thì có thể lãnh nhận Bí tích này, kể cả khi đã lãnh nhận Bí tích rồi, mà bệnh trở nên nguy kịch hơn.

156. H. Muốn lãnh nhận Bí tích Xức dầu thì phải có những điều kiện nào? (GLCG.258)

T. Phải có những điều kiện này :

- Một là đã đến tuổi khôn và ở trong tình trạng tỉnh trí (x. GL 1004),

- Hai là nếu không xưng các tội trọng được thì phải thật lòng thống hối ăn năn,

- Ba là không cố chấp sống trong tình trạng tội lỗi công khai (x. GL 1007).

157. H. Người coi sóc bệnh nhân có những bổn phận nào ? GLCG.260)

T. Phải lấy lòng bác ái săn sóc phần xác, lấy đức tin an ủi, khuyên bảo bệnh nhân vui lòng chịu đau đớn để kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su, và khi cơn bệnh trở nên trầm trọng thì phải báo tin cho Cha xứ và giúp bệnh nhân dọn mình lãnh nhận các Bí tích.3. CÁC BÍ TÍCH PHỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Bài 27 : BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH
“Đức Giê-su lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng” (Mc 3,13-14)

158. H. Bí tích Truyền chức thánh là gì ? (GLCG.261)

T. Là Bí tích Chúa Giê-su đã lập để thông ban chức linh mục cho những người được tuyển chọn, hầu phục vụ Dân Chúa bằng việc giảng dạy, tế tự và điều hành mục vụ.

159. H. Có những cấp bậc nào trong Bí tích Truyền chức thánh ? (GLCG.265)

T. Từ ban đầu, Bí tích Truyền chức thánh đã bao gồm ba cấp bậc là : Giám mục, Linh mục và Phó tế.

160. H. Ai được quyền ban Bí tích Truyền chức thánh ? (GLCG.266)

T. Chỉ các Giám mục có quyền ban Bí tích này mà thôi, vì các Ngài đã nhận quyền ấy nơi các tông đồ.

161. H. Bí tích Truyền chức thánh được cử hành thế nào ? (GLCG.267)

T. Bí tích Truyền chức thánh được cử hành bằng việc đặt tay cùng với lời nguyện thánh hiến. Bí tích này cũng in dấu ấn thiêng liêng không thể xóa được.

162. H. Ai được lãnh nhận Bí tích Truyền chức thánh ? (GLCG.268)

T. Chỉ những người nam đã được rửa tội, tự nguyện giữ luật độc thân, và được Hội thánh công nhận đủ khả năng thi hành chức vụ, mới được lãnh Bí tích Truyền chức thánh.

163. H. Người tín hữu có bổn phận nào đối với các vị chủ chăn của mình? (GLCG.269)

T. Người tín hữu có bổn phận cầu nguyện, tôn kính, vâng lời các vị chủ chăn trong các điều hợp lẽ đạo, tích cực cộng tác xây dựng Nước Chúa, đồng thời cũng phải giúp đỡ các ngài về tinh thần và vật chất nữa.


Bài 28 : ƠN KÊU GỌI
“Chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. Nhờ đó, các thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Ki-tô” (Ep 4,11-12)

164. H. Ơn kêu gọi là gì ? (GLCG.277)

T. Là lời Thiên Chúa mời gọi mỗi người vào một bậc sống nào đó ; nhưng thông thường thì ơn kêu gọi được hiểu là tiếng Chúa mời gọi một số người dâng mình cho Chúa trong bậc tu trì hay trong hàng giáo sĩ.

165. H. Người dâng mình cho Chúa trong bậc tu trì khấn giữ những gì? (GLCG.280)

T. Người dâng mình cho Chúa trong bậc tu trì khấn giữ ba lời khuyên của Tin Mừng :

- Một là khó nghèo,

- Hai là khiết tịnh,

- Ba là vâng phục.

166. H. Cha mẹ có bổn phận nào đối với ơn gọi của con cái ? (GLCG.281)

T. Cha mẹ phải cổ võ, nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho con cái sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi.


4. CÁC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ KHÁC

Bài 29 : PHỤ TÍCH
“Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỉ”. (Mc 6, 7)


167. H. Phụ tích là gì ? (GLCG.282)

T. Phụ tích là những dấu hiệu linh thiêng do Hội thánh lập ra để chuẩn bị người tín hữu lãnh nhận hiệu quả của các Bí tích và để thánh hóa những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống.

168. H. Nghi thức của Phụ tích gồm có những gì ? (GLCG.283)

T. Nghi thức của các Phụ tích thường có một lời kinh, kèm theo một dấu hiệu như việc đặt tay, giơ tay chúc lành với dấu thánh giá và rảy nước thánh.

169. H. Có mấy thứ Phụ tích ? (GLCG.284)

T. Có ba thứ :

- Một là việc chúc lành cho người, đồ dùng hoặc nơi chốn,

- Hai là nghi thức thánh hiến người, đồ dùng hoặc nơi cử hành Phụng vụ,

- Ba là nghi thức trừ khử ma quỉ.

170. H. Việc đạo đức bình dân có giúp ích gì cho đời sống thiêng liêng không? (GLCG.285)

T. Ngoài Phụng vụ, đời sống Ki-tô giáo còn được nuôi dưỡng bằng những hình thức đạo đức bình dân, bắt nguồn từ những nền văn hóa khác nhau. Những hình thức đạo đức này rất có ích và được Hội thánh cổ võ, nhưng cần làm sao để chúng được hoà nhịp và hướng đến sinh hoạt phụng vụ của Hội thánh.

171. H. Lễ nghi an táng Ki-tô giáo có mục đích và ý nghĩa nào ? (GLCG.286)

T. Lễ nghi an táng Ki-tô giáo nhằm giúp cộng đoàn hiệp thông và cầu nguyện cho người quá cố, tiễn đưa họ vào cuộc sống vĩnh cửu, đồng thời loan báo niềm tin về sự sống lại và sự sống đời đời.


PHẦN III SỐNG TRONG CHÚA KI-TÔ
CHƯƠNG I : PHẨM GIÁ CON NGƯỜI

Bài 30 : CON NGƯỜI LÀ HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA
“Anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá, để được ơn thông hiểu” (Cl 3,10)

172. H. Tại sao con người là hình ảnh Thiên Chúa ? (GLCG.287)

T. Vì Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Người, ban cho có linh hồn thiêng liêng, có trí tuệ và ý chí tự do. Cho nên ngay từ trong lòng mẹ, con người đã hướng về sự thiện đích thực và hạnh phúc muôn đời.

173. H. Con người có giữ được nguyên vẹn hình ảnh Thiên Chúa nơi mình không ? (GLCG.288)

T. Không, tội lỗi đã làm tổn thương hình ảnh ấy nơi con người, khiến họ dễ hướng về điều xấu và dễ bị sai lầm.

174. H. Chúa Ki-tô đã làm gì để phục hồi hình ảnh Thiên Chúa nơi con người ? (GLCG.289)

T. Chúa Ki-tô đã chết và sống lại để phục hồi hình ảnh ấy cho những ai tin vào Người và sống như môn đệ Người.

175. H. Sống như môn đệ Chúa Ki-tô là thế nào ? (GLCG.290)

T. Là thực hiện tinh thần bài giảng trên núi được gồm tóm trong các mối phúc thật.

176. H. Tám mối phúc thật nhắc ta điều gì ? (GLCG.292)

T. Tám mối phúc thật nhắc ta nhớ rằng hạnh phúc đích thật và cuối cùng của con người là Thiên Chúa. Các mối phúc là tiêu chuẩn để đánh giá và hướng dẫn đời sống Ki-tô hữu.


Bài 31 : TỰ DO CỦA CON NGƯỜI
“Quả thế, thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau” (Gl 5, 13)

177. H. Tự do là gì ? (GLCG.293)

T. Tự do là khả năng chọn lựa, nhờ đó mà con người có thể cân nhắc, quyết định và chịu trách nhiệm về các hành vi của mình.

178. H. Con người có thể lạm dụng tự do của mình để làm điều xấu không ? (GLCG.296)

T. Con người có thể lạm dụng tự do để chối bỏ tình yêu Thiên Chúa và khi đó trở thành nô lệ tội lỗi.

179. H. Có những trường hợp nào ta được giảm bớt trách nhiệm hoặc không bị qui trách nhiệm ? (GLCG.297)

T. Có ba trường hợp này :

- Một là do không biết,

- Hai là do bị ép buộc,

- Ba là do sợ hãi.

180. H. Ân sủng của Thiên Chúa có làm mất tự do con người không ? (GLCG.298)

T. Ân sủng chẳng những không làm mất tự do của con người, mà còn tăng thêm tự do nội tâm. Nhờ ân sủng, Chúa Thánh thần giáo dục con người trở thành những cộng tác viên đắc lực của Người.


Bài 32 : TRÁCH NHIỆM LUÂN LÝ
“Các người chết được xét xử tùy theo việc họ đã làm chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách” (Kh 20,12)

181. H. Muốn đánh giá một hành vi là tốt hay xấu, nặng hay nhẹ, ta dựa vào đâu ? (GLCG.299)

T. Ta dựa vào ba điểm này :

- Một là điều ta chọn là tốt hay xấu,

- Hai là ta nhắm mục đích tốt hay xấu,

- Ba là những hoàn cảnh lúc ấy làm cho sự việc thành nặng hoặc nhẹ hơn.

182. H. Mục đích ta nhắm ảnh hưởng đến việc ta làm như thế nào ? (GLCG.300)

T. Một hành động tốt được làm vì mục đích xấu, sẽ trở thành xấu, và ngược lại, mục đích dù tốt đến đâu cũng không làm cho hành động xấu trở thành tốt, vì “mục đích không biện minh cho phương tiện”.

183. H. Hành vi tốt xấu của con người còn bị điều gì chi phối nữa không ? (GLCG.301)

T. Còn bị chi phối bởi bảy xúc cảm chính là : mừng, giận, buồn, sợ, yêu, ghét và ham muốn (Hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục).

184. H. Vậy ta phải làm gì đối với các xúc cảm của ta ? (GLCG.302)

T. Ta cần tập làm chủ và qui hướng các xúc cảm ấy đến những điều tốt.


Bài 33 : LƯƠNG TÂM
“Điều khiến chúng tôi tự hào là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng : chúng tôi lấy sự thánh thiện và chân thành Thiên Chúa ban mà cư xử với người ta ở đời” (2 Cr 1,12)


185. H. Lương tâm là gì ? (GLCG.303)

T. Lương tâm là luật tự nhiên mà Thiên Chúa đã đặt sẵn nơi đáy lòng mỗi người để soi dẫn họ làm lành lánh dữ.

186. H. Thế nào là lương tâm ngay thẳng ? (GLCG.305)

T. Là lương tâm gồm ba yếu tố này :

- Một là nhận biết các nguyên tắc luân lý.

- Hai là ứng dụng các nguyên tắc ấy vào hoàn cảnh cụ thể.

- Ba là phán quyết về các hành vi cụ thể đã làm, đang làm hay sắp làm.

187. H. Ta phải làm gì để đào tạo lương tâm mình ? (GLCG.306)

T. Ta phải xa lánh tội lỗi, phải cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa, nghe theo các giáo huấn của Hội thánh, vâng lời những người có trách nhiệm dạy dỗ ta và năng bàn hỏi với những người đạo đức khôn ngoan.

188. H. Có những nguyên nhân nào khiến lương tâm phán đoán sai lạc không ? (GLCG.307)

T. Có ba nguyên nhân này :

- Một là do không chịu học hỏi khiến lương tâm thiếu hiểu biết,

- Hai là do quá quen phạm tội khiến lương tâm trở thành chai lì mù quáng,

- Ba là do những hoàn cảnh bên ngoài tác động.


Bài 34 : NHÂN ĐỨC
“Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng. Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em trong cùng đại gia đình đức tin” (Gl 6,9)


189. H. Nhân đức là gì ? (GLCG.308)

T. Nhân đức là thói quen tốt và bền vững giúp ta làm sự thiện cách dễ dàng hơn.

190. H. Có mấy nhân đức nhân bản ? (GLCG.310)

T. Có nhiều nhân đức nhân bản, trong đó bốn nhân đức chính là : khôn ngoan, công bằng, dũng cảm và tiết độ.

191. H. Đức khôn ngoan là gì ? (GLCG.311)

T. Đức khôn ngoan là nhân đức giúp ta nhận rõ điều tốt cần làm và những phương tiện chính đáng để làm điều tốt ấy.

192. H. Đức công bằng là gì ? (GLCG.312)

T. Đức công bằng là nhân đức giúp ta quyết tâm dành cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa và dành cho người khác những gì thuộc về họ.

193. H. Đức dũng cảm là gì ? (GLCG.313)

T. Đức dũng cảm là nhân đức giúp ta bền lòng bền chí theo đuổi điều thiện dù gặp nhiều gian nan thử thách.

194. H. Đức tiết độ là gì ? (GLCG.314)

T. Đức tiết độ là nhân đức giúp ta biết tự chủ trước sức quyến rũ của các thú vui và giữ được chừng mực khi hưởng dùng mọi sự ở đời này.

195. H. Có kinh nào giúp ta dễ nhớ những nhân đức phải tập luyện chăng ? (GLCG.315)

T. Có kinh “Cải tội bảy mối có bảy đức” :

- Thứ nhất : Khiêm nhường chớ kiêu ngạo.

- Thứ hai : Rộng rãi chớ hà tiện.

- Thứ ba : Giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục.

- Thứ bốn : Hay nhịn chớ hờn giận.

- Thứ năm : Kiêng bớt chớ mê ăn uống.

- Thứ sáu : Yêu người chớ ghen ghét.

- Thứ bảy : Siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng.


Bài 35 : NHÂN ĐỨC ĐỐI THẦN
“Chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ” (1 Tx 5,8)


196. H. Có mấy nhân đức đối thần ? (GLCG.316)

T. Có ba nhân đức đối thần là Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến.

197. H. Đức Tin là gì ? (GLCG.317)

T. Đức Tin là ơn Thiên Chúa ban, giúp ta trao phó trọn bản thân và đời mình cho Thiên Chúa, cùng đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa đã mặc khải mà Hội thánh truyền lại cho ta.

198. H. Đức Cậy là gì ? (GLCG.318)

T. Đức Cậy là ơn Thiên Chúa ban giúp ta dựa vào sức mạnh Chúa Thánh Thần mà vững lòng mong đợi hạnh phúc Nước Trời Chúa Giê-su đã hứa ban.

199. H. Đức Mến là gì ? (GLCG.319)

T. Đức Mến là ơn Thiên Chúa ban, giúp ta kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và lại vì Chúa mà yêu thương mọi người như chính bản thân.

200. H. Ngoài ba nhân đức đối thần, ta còn được hưởng những ơn nào nữa không ? (GLCG.320)

T. Ta còn được nâng đỡ bởi bảy ơn Chúa Thánh Thần :

- Một là ơn khôn ngoan,

- Hai là ơn hiểu biết,

- Ba là ơn thông minh,

- Bốn là ơn biết lo liệu,

- Năm là ơn sức mạnh,

- Sáu là ơn đạo đức,

- Bảy là ơn biết kính sợ Thiên Chúa.


Bài 36 : TỘI LỖI
“Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi đã gây nên sự chết ; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội” (Rm 5,12)


201. H. Tội là gì ?(GLCG.321)

T. Tội là lời nói, việc làm hoặc ước muốn nghịch với Luật Chúa. Tội xúc phạm đến Thiên Chúa, gây tổn thương cho bản thân và cho tình liên đới với tha nhân.

202. H. Thế nào là tội trọng ? (GLCG.322)

T. Tội trọng là cố tình phạm luật Thiên Chúa trong những điều quan trọng mà ta kịp suy biết.

203. H. Tội trọng làm hại ta thế nào ? (GLCG.323)

T. Tội trọng phá hủy sự sống và phẩm giá cao qúy của con người ; đồng thời cắt đứt tình nghĩa với Thiên Chúa, và nếu không hối cải, thì sẽ phải xa cách Người đời đời.

204. H. Khi lỡ phạm tội trọng thì phải làm gì ? (GLCG.324)

T. Phải thực lòng thống hối và lo liệu đi xưng tội ngay, đồng thời dùng mọi phương thế để không tái phạm nữa.

205. H. Thế nào là tội nhẹ ? (GLCG.325)

T. Tội nhẹ là khi lỗi phạm một điều luật nhẹ hoặc một điều luật nặng nhưng chưa kịp suy biết đầy đủ hoặc chưa hoàn toàn ưng theo.

206. H. Tội nhẹ làm hại ta thế nào ? (GLCG.326)

T. Tội nhẹ khiến ta giảm bớt lòng mến Chúa, dễ hướng chiều về điều xấu và dễ phạm tội trọng hơn.

207. H. Các tội ta phạm thường do những nết xấu nào ? (GLCG.327)

T. Thường do bảy nết xấu này, quen gọi là bảy mối tội đầu :

- Một là kiêu ngạo,

- Hai là hà tiện,

- Ba là dâm ô,

- Bốn là hờn giận,

- Năm là mê ăn uống,

- Sáu là ghen ghét,

- Bảy là lười biếng.

208. H. Khi nào ta có trách nhiệm đối với tội người khác ? (GLCG.328)

T. Ta có trách nhiệm đối với tội người khác phạm khi chỉ bày, khuyến khích, cộng tác cách trực tiếp hay gián tiếp, bao che hoặc không ngăn cản khi có thể.

209. H. Chúa có thái độ nào đối với tội nhân ? (GLCG.329)

T. Chúa hằng tỏ lòng từ bi thương xót và sẵn sàng tha thứ cho những người thật lòng sám hối ăn năn.

210. H. Ta phải có thái độ nào đối với tội lỗi ? (GLCG.330)

T. Ta phải dứt khoát với tội lỗi, xa tránh dịp tội, siêng năng xưng tội rước lễ và cố gắng đổi mới đời sống hàng ngày.


CHƯƠNG II : CỘNG ĐỒNG NHÂN LOẠI

Bài 37 : CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI
“Đức Chúa phán với ông Cain : “Aben, em ngươi đâu rồi” ... Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta” (St 4,9)


211. H. Vì sao con người có tính xã hội ? (GLCG.331)

T. Vì con người được dựng nên theo hình ảnh cộng đoàn Ba Ngôi Thiên Chúa, nên tự bản chất con người có tính xã hội.

212. H. Ta phải sống thế nào để thăng tiến bản thân theo đúng ơn gọi của mình ? (GLCG.332)

T. Ta phải sống liên đới với mọi người trong xã hội, gặp gỡ nhau, đối thoại với nhau và phục vụ lẫn nhau.

213. H. Thiên Chúa muốn ta sống trong xã hội như thế nào ? (GLCG.333)

T. Thiên Chúa muốn ta sống hài hòa với mọi người, xây dựng một nền văn minh tình thương theo mẫu mực Ba Ngôi Thiên Chúa.

214. H. Các tổ chức xã hội phải nhắm tới điều gì ? (GLCG.334)

T. Các tổ chức xã hội phải nhắm tới việc phục vụ và phát triển con người toàn diện.

215. H. Muốn cho xã hội phát triển tốt đẹp, các tổ chức xã hội cấp cao cần phải hành động như thế nào ? (GLCG.335)

T. Các tổ chức cấp cao không được lấn át những đoàn thể cấp thấp hơn, nhưng bảo trợ và bổ túc để những đoàn thể này và các cá nhân dễ phát huy sáng kiến và chu toàn trách nhiệm của mình.

216. H. Người Ki-tô hữu có bổn phận nào đối với xã hội ? (GLCG.336)

T. Người Ki-tô hữu cần tích cực hoán cải nội tâm và cổ võ công bằng bác ái, đồng thời góp phần đổi mới các định chế và điều kiện sống trong xã hội dưới ánh sáng Tin Mừng.


Bài 38 : THAM GIA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

“Bằng mọi cách tôi đã tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế và phải nhớ lại lời Chúa

Giê-su đã dạy : cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35)

217. H. Các quyền bính trong xã hội do đâu mà có ? (GLCG.337)

T. Mọi quyền bính hợp pháp đều do Thiên Chúa ban cho để phục vụ ích chung của xã hội. Vì thế, mọi người cần tuân phục và tôn trọng.

218. H. Nhà cầm quyền phải cư xử thế nào ? (GLCG.338)

T. Nhà cầm quyền không được cư xử độc tài, tùy tiện, nhưng phải hành động vì ích chung theo đúng các đòi hỏi của luân lý.

219. H. Ích chung là gì ? (GLCG.339)

T. Ích chung là tất cả những điều kiện xã hội giúp cho các tập thể và từng người phát triển cách toàn diện và dễ dàng hơn. Ích chung có thể mang tầm mức một đoàn thể, một quốc gia hoặc toàn thế giới.

220. H. Ích chung gồm những yếu tố nào ? (GLCG.340)

T. Gồm ba yếu tố này :

- Một là tôn trọng phẩm giá con người,

- Hai là nhắm đến phúc lợi của mọi người và sự phát triển xã hội,

- Ba là góp phần xây dựng một trật tự công bằng bền vững.

221. H. Ta phải tham gia xây dựng ích chung thế nào ? (GLCG.341)

T. Ta phải tham gia bằng những cách này :

- Một là chu toàn các trách nhiệm cá nhân trong xã hội,

- Hai là tích cực góp phần vào sinh hoạt chung,

- Ba là sống đúng theo các đòi hỏi của lương tâm trong các bổn phận xã hội.


Bài 39 : CÔNG BẰNG XÃ HỘI
“Khi cày, thợ cày phải mong được chia phần ; và khi đạp lúa, kẻ đạp lúa phải mong được chia phần” (1 Cr 9,10)

222. H. Công bằng xã hội là gì ? (GLCG.342)

T. Là những điều kiện thuận lợi giúp cho cá nhân cũng như tập thể đạt được những gì họ có quyền đạt tới. Những điều kiện này là : tôn trọng con người, xây dựng sự bình đẳng và tình liên đới nhân loại.

223. H. Thế nào là tôn trọng con người ? (GLCG.343)

T. Tôn trọng con người là coi người khác như chính bản thân mình và tích cực phục vụ mọi người, kể cả những người suy nghĩ và hành động khác ta cũng như những kẻ thù ghét ta.

224. H. Ta phải có thái độ nào đối với người nghèo khổ ? (GLCG.344)

T. Ta phải yêu thương và giúp đỡ những người cùng cực túng bấn, vì Chúa Giê-su đã dạy rằng :"mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 40).

225. H. Tại sao mọi người đều bình đẳng với nhau ? (GLCG.345)

T. Mọi người đều được bình đẳng với nhau vì có cùng một phẩm giá như nhau và do đó, có cùng những quyền lợi căn bản như nhau.

226. H. Sự khác biệt giữa người này với người kia nhắc ta nhớ điều gì ? (GLCG.346)

T. Nhắc ta bài học về tình liên đới và chia sẻ, nhờ đó góp phần làm phong phú cho nhau.

227. H. Mọi người sống liên đới với nhau thế nào ? (GLCG.347)

T. Mọi người cần biết chia sẻ trách nhiệm với nhau và nâng đỡ nhau về vật chất cũng như tinh thần để cùng nhau nỗ lực xây dựng một trật tự xã hội công bằng hơn.


CHƯƠNG III : LỀ LUẬT VÀ ÂN SỦNG

Bài 40 : LUẬT LUÂN LÝ
“Ta sẽ đặt luật của Ta vào bên trong chúng và Ta sẽ viết trên tim lòng chúng” (Gr 31,33)


228. H. Thiên Chúa đã ban điều gì để hướng dẫn ta đi trong đường lối Người ? (GLCG.348)

T. Thiên Chúa đã ban luật luân lý, gồm luật tự nhiên, luật Cựu ước và luật Tân ước.

229. H. Luật tự nhiên là luật nào ? (GLCG.349)

T. Luật tự nhiên là luật được Thiên Chúa ghi khắc trong tâm hồn mọi người, ở mọi nơi và mọi thời để giúp lý trí phân biệt điều thiện, điều ác.

230. H. Luật Cựu ước là luật nào ? (GLCG.350)

T. Luật Cựu ước là luật Thiên Chúa đã ban cho dân Is-ra-el qua Mô-sê tại núi Si-nai, gồm tóm trong Mười Điều răn.

231. H. Luật Tân ước là luật nào ? (GLCG.351)

T. Luật Tân ước là luật đã được Chúa Ki-tô công bố cách đặc biệt trong bài giảng trên núi. Luật Tân Ước là luật yêu thương, luật ân sủng và tự do.

232. H. Luật Tân ước có giá trị như thế nào ? (GLCG.352)

T. Luật Tân ước kiện toàn luật tự nhiên và luật Cựu ước, đòi ta phải thay

đổi tận cõi lòng để nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện (x. Mt 5,48).

233. H. Các lời khuyên Tin Mừng là gì ? (GLCG.353)

T. Các lời khuyên Tin Mừng là những lời mời gọi và chỉ dẫn đặc biệt để giúp ta đạt tới mức hoàn hảo hơn trên con đường thiêng liêng tùy theo ơn gọi của mỗi người.


Bài 41 : ƠN CHÚA
“Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu ; Trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi” (1 Cr 15,10)


234. H. Ơn Chúa là gì ?(GLCG.355)

T. Ơn Chúa là sự trợ giúp Thiên Chúa ban, để ta sống xứng đáng là con cái Người và được dự phần vào sự sống thâm sâu của Ba Ngôi.

235. H. Có mấy thứ ơn Chúa ? (GLCG.356)

T. Có hai thứ :

- Một là ơn thánh hóa có tính cách thường xuyên,

- Hai là ơn trợ giúp tùy hoàn cảnh.

236. H. Ngoài ơn công chính hóa, ta còn được những ơn nào ? (GLCG.358)

T. Ta còn được nhiều ơn riêng do các Bí tích khác, rồi những ơn dành cho chức phận mình, và có khi được những ơn đặc biệt để phục vụ cộng đoàn gọi là các đoàn sủng.

237. H. Ta phải cộng tác với ơn Chúa thế nào ? (GLCG.359)

T. Ta phải tỉnh thức để mau mắn đón nhận và nỗ lực cộng tác với ơn Thiên Chúa ban.

238. H. Nếu mọi sự đều do ơn Chúa thì con người có công trạng gì ? (GLCG.360)

T. Bởi sức tự nhiên ta chẳng có công trạng gì, nhưng nhờ ơn Chúa Thánh Thần, ta có thể lập công cho mình và cho người khác.


Bài 42 : HỘI THÁNH LÀ MẸ VÀ THẦY
“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 19-20)

239. H. Hội thánh giúp gì cho ta trong việc giữ luật Chúa ? (GLCG.361)

T. Hội thánh là người thầy dạy dỗ và là người mẹ nâng đỡ ta trong việc sống theo luật Chúa dạy.

240. H. Quyền giáo huấn của Hội thánh bao gồm những lãnh vực nào ? (GLCG.362)

T. Hội thánh có quyền và có trách nhiệm rao giảng chân lý về ơn cứu độ, loan báo ở mọi nơi và mọi thời những nguyên tắc luân lý, cả những gì liên quan đến trật tự xã hội và phẩm giá con người.

241. H. Hội thánh thực hiện quyền giáo huấn bằng cách nào ? (GLCG.363)

T. Quyền giáo huấn của các chủ chăn trong Hội thánh thường được thực hiện bằng việc giảng dạy đạo lý dựa trên Thánh Kinh và Thánh Truyền.

242. H. Trong trách nhiệm ấy, Hội thánh được Chúa gìn giữ thế nào ? (GLCG.364)

T. Hội thánh được Chúa gìn giữ để không sai lầm khi giảng dạy về đức tin và luân lý.

243. H. Để giúp ta tăng lòng mến Chúa yêu người, Hội thánh có những điều răn nào? (GLCG.365)

T. Hội thánh có sáu điều răn :

- Thứ nhất : Dự lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc,

- Thứ hai : Chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc,

- Thứ ba : Xưng tội trong một năm ít là một lần,

- Thứ bốn : Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giê-su trong mùa Phục sinh,

- Thứ năm : Giữ chay những ngày Hội thánh buộc,

- Thứ sáu : Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng các ngày khác Hội thánh dạy.

244. H. Người tín hữu cần đón nhận giáo huấn của Hội thánh thế nào ? (GLCG.366)

T. Người tín hữu có bổn phận tích cực tìm hiểu và vâng nghe các giáo huấn của Hội thánh với tình con thảo.

245. H. Người tín hữu góp phần xây dựng Hội thánh cách nào ? (GLCG.367)

T. Bằng cách sống thánh thiện, tham gia và đóng góp cho các hoạt động của Hội thánh, nhất là trong việc Truyền giáo.


CHƯƠNG IV : MƯỜI ĐIỀU RĂN

 1. MẾN CHÚA
Bài 43 : Điều răn 1 : THỜ PHƯỢNG VÀ KÍNH MẾN THIÊN CHÚA

“Ai yêu cha hay mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy, thì không xứng với Thầy... Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” (Mt 10,37.39)

246. H. Điều răn thứ nhất dạy ta những gì ? (GLCG.369)

T. Điều răn thứ nhất dạy thờ phượng một mình Thiên Chúa và kính mến Người trên hết mọi sự.

247. H. Có những tội nào phạm đến đức tin ? (GLCG.373)

T. Có những tội này :

- Một là chểnh mảng không chịu tìm hiểu các chân lý mặc khải.

- Hai là chủ ý nghi ngờ các chân lý ấy.

- Ba là cố ý chối bỏ các chân lý ấy mà trở thành rối đạo, bỏ đạo hoặc ly khai khỏi Hội thánh.

248. H. Có những tội nào phạm đến Đức Trông cậy? (GLCG.375)

T. Có hai tội này :

- Một là tuyệt vọng vì thiếu tin tưởng vào tình thương của Chúa.

- Hai là chỉ dựa vào sức mình hoặc quá ỷ lại vào tình thương của Người.

249. H. Có những tội nào phạm đến Đức Mến ? (GLCG.377)

T. Có những tội này :

- Một là dửng dưng trước tình yêu Thiên Chúa,

- Hai là vô ơn, không đáp lại tình yêu Thiên Chúa,

- Ba là lười biếng trong các bổn phận đối với Thiên Chúa,

- Bốn là thù ghét, chống lại và nguyền rủa Thiên Chúa.

250. H. Khấn hứa là gì ? (GLCG.379)

T. Là tự hiến thân cho Thiên Chúa hoặc tự nguyện cam kết với Chúa sẽ làm một việc lành nào đó.

251. H. Quyền tự do tôn giáo là gì ? (GLCG.380)

T. Là quyền của mỗi người được chọn và hành đạo theo niềm tin của mình ở chỗ riêng tư và nơi công cộng.

252. H. Có những tội nào nghịch lại Điều răn thứ nhất ? (GLCG.381)

T. Có những tội này :

- Một là mê tín dị đoan,

- Hai là tôn thờ các loài thụ tạo,

- Ba là bói toán và ma thuật,

- Bốn là cố tình thử thách Thiên Chúa,

- Năm là phạm sự thánh,

- Sáu là buôn thần bán thánh.

- Bảy là chối bỏ Thiên Chúa,

- Tám là chủ trương không thể biết gì về Thiên Chúa.

253. H. Ta phải tôn kính ảnh tượng thế nào cho hợp với điều răn thứ nhất ? (GLCG.382)

T. Vì Con Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm hữu hình, nên ta có thể dùng ảnh tượng để hướng lòng về Thiên Chúa cũng như để tôn kính và noi gương các thánh.

Bài 44 : Điều răn 2 : TÔN KÍNH DANH THÁNH THIÊN CHÚA
“Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12)

254. H. Điều răn thứ hai dạy ta sự gì ? (GLCG.383)

T. Điều răn thứ hai dạy ta bổn phận tôn kính Danh Thánh Thiên Chúa, vì Danh Người là Thánh

255. H. Có những tội nào nghịch điều răn thứ hai ? (GLCG.384)

T. Có những tội này :

- Một là sử dụng cách bất xứng Danh Thánh Thiên Chúa, Chúa Giê-su, Đức Mẹ và các Thánh,

- Hai là không giữ những điều đã thề hứa nhân danh Thiên Chúa,

- Ba là nói phạm đến Thiên Chúa và Hội thánh,

- Bốn là thề gian.

256. H. Khi nào mới được lấy danh Thiên Chúa mà thề ? (GLCG.385)

T. Chỉ khi có việc thật hệ trọng hoặc bề trên đòi buộc thì ta mới được lấy Danh Thiên Chúa mà thề. Khi đó, ta buộc phải giữ đúng lời thề để tôn trọng danh dự và uy quyền của Thiên Chúa.

257. H. Để tôn vinh Danh Chúa trong mọi sự, ta nên làm gì ? (GLCG.387)

T. Ta nên làm dấu Thánh giá khi khởi đầu ngày sống, khởi đầu mọi kinh nguyện cũng như mọi việc làm.


Bài 45 : Điều răn 3 : THÁNH HOÁ NGÀY CHÚA NHẬT

Sau ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Ma-ri-a Mac-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ... Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ :“Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đanh. Người không có ở đây, vì Người đã chỗi dậy như Người đã nói” (Mt 28,1.5-6)

258. H. Điều răn thứ ba dạy ta những gì ? (GLCG.388)

T. Điều răn thứ ba dạy ta thánh hóa ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc.

259. H. Ngày Chúa nhật có những ý nghĩa nào ? (GLCG.389)

T. Có những ý nghĩa này :

- Một là nhắc nhớ việc sáng tạo mới, được thực hiện nhờ cuộc Phục sinh của Chúa Ki-tô vào ngày "thứ nhất trong tuần",

- Hai là hoàn tất ý nghĩa ngày lễ nghỉ Do thái và hướng tới sự nghỉ ngơi muôn đời nơi Thiên Chúa.

260. H. Ta phải làm gì để thánh hóa những ngày ấy ? (GLCG.390)

T. Ta phải dự thánh lễ, nghỉ việc xác và nên làm thêm các việc lành, như tham dự các giờ kinh chung, làm các việc bác ái và tông đồ.

261. H. Ta phải dự thánh lễ Chúa nhật thế nào cho đúng luật Hội thánh ? (GLCG.391)

T. Phải tích cực tham dự thánh lễ từ đầu đến cuối, trừ khi được miễn chuẩn vì lý do chính đáng. Nếu ai cố tình bỏ lễ thì mắc tội trọng.

262. H. Luật buộc nghỉ ngày Chúa nhật có mang ý nghĩa xã hội nào không ? (GLCG.392)

T. Luật này là một đóng góp quí báu cho sinh hoạt tinh thần của xã hội loài người, vì giúp mọi người có thÌ giờ để nghỉ ngơi và chăm lo đời sống gia đình, văn hóa, xã hội và tôn giáo.


 2. YÊU NGƯỜI

Bài 46 : Điều răn 4 : THẢO KÍNH CHA MẸ
“Hỡi kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo


lời hứa : Để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này” (Ep 6,1-3)

263. H. Gia đình Ki-tô giáo có những ý nghĩa nào ? (GLCG.394)

T. Gia đình Ki-tô giáo là một cộng đồng tình yêu theo hình ảnh hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi. Thứ đến, gia đình Ki-tô giáo thể hiện cách đặc biệt sự hiệp thông trong Hội thánh. Vì thế, gia đình Ki-tô giáo được gọi là “Hội thánh tại gia”.

264. H. Điều răn thứ bốn dạy ta những gì ? (GLCG.395)

T. Điều răn thứ bốn dạy ta sống đúng chức phận mình trong gia đình, Hội thánh và xã hội, mà trước hết là phải thảo kính cha mẹ cho tròn chữ hiếu.

265. H. Đạo hiếu của dân tộc Việt Nam dạy ta điều gì ? (GLCG.396)

T. Dạy ta thảo kính đối với ông bà cha mẹ còn sống cũng như đã qua đời.

266. H. Theo Tin Mừng, Hội thánh dạy ta những nghĩa vụ nào để kiện toàn đạo hiếu ? (GLCG.397)

T. Hội thánh dạy ta những nghĩa vụ này :

- Một là tôn kính, biết ơn và vâng lời cha mẹ trong những điều chính đáng.

- Hai là lo cho cha mẹ khi các ngài còn sống được đầy đủ về phần xác cũng như phần hồn.

- Ba là khi cha mẹ qua đời, phải lo việc an táng, hương khói, làm các việc lành, cầu nguyện và dâng lễ cho các ngài.

267. H. Cha mẹ có bổn phận nào đối với con cái ? (GLCG.398)

T. Cha mẹ có bổn phận nuôi dưỡng, thương yêu, dạy dỗ và làm gương sáng cho con cái noi theo về mặt nhân bản cũng như đức tin. Đồng thời, phải hướng dẫn con cái trong việc lựa chọn nghề nghiệp và bậc sống của mình.

268. H. Ta có bổn phận nào đối với những người trong gia tộc ? (GLCG.399)

T. Ta có bổn phận tỏ lòng biết ơn, kính trọng, yêu mến, giúp đỡ và cầu nguyện cho mọi người trong gia tộc còn sống cũng như qua đời.

269. H. Anh chị em có bổn phận nào đối với nhau ?(GLCG.400)

T. Anh chị em trong gia đình phải biết kính trên nhường dưới, yêu thương đùm bọc lẫn nhau.

270. H. Ngoài quan hệ huyết thống, ta còn mối quan hệ nào khác nữa không ? (GLCG.401)

T. Ta còn có quan hệ với các phẩm chức trong Hội thánh, những người cầm quyền trong xã hội và những người hướng dẫn giáo dục ta. Ta phải kính trọng và vâng lời những người ấy.

271. H. Ta có bổn phận nào đối với tổ quốc ? (GLCG.402)

T. Ta phải nhớ ơn các anh hùng dân tộc, yêu thương đồng bào, cùng nhau góp phần xây dựng xã hội trong sự thật, công bằng, liên đới và tự do.

272. H. Chính quyền có những bổn phận nào đối với người dân ? (GLCG.403)

T. Chính quyền có bổn phận giữ gìn trật tự, đảm đương công vụ, tôn trọng những quyền lợi căn bản của mỗi công dân, và dùng mọi cách để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân chúng.


Bài 47 : Điều răn 5 : TÔN TRỌNG SỰ SỐNG
“Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : chớ giết người. Ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hoả ngục thiêu đốt”. (Mt 5,21-22)


273. H. Điều răn thứ năm dạy ta những gì ? (GLCG.404)

T. Điều răn thứ năm dạy ta qúy trọng sự sống tự nhiên và siêu nhiên của mình cũng như của người khác, và do đó, cấm mọi hình thức xâm phạm đến sự sống con người.

274. H. Có những tội nào nghịch với điều răn thứ năm ? (GLCG.406)

T. Có những tội này :

- Một là cố sát, nghĩa là cố ý giết người cách trực tiếp hoặc gián tiếp,

- Hai là triệt sản, phá thai và cộng tác vào tội này.

- Ba là làm chết êm dịu,

- Bốn là tự sát,

- Năm là phá hoại hoặc gây nguy hiểm cho sức khỏe của mình và của người khác,

275. H. Có khi nào xâm phạm tới sự sống người khác mà chẳng mắc tội không ? (GLCG.407)

T. Có, trong trường hợp tự vệ chính đáng, để bảo vệ mạng sống mình hay bảo vệ tổ quốc mà buộc lòng ta phải phạm đến người tấn công mình.

276. H. Ta phải làm gì để giúp cuộc sống chung tốt đẹp ? (GLCG.408)

T. Mỗi người cần phải bỏ tính ích kỷ, nóng giận, trả thù. Cần luyện tập sự dịu hiền và biết quan tâm đến người khác, đồng thời phải cố gắng hết sức để loại trừ chiến tranh và xây dựng hòa bình đích thực.


Bài 48 : Điều răn 6 : KHÔNG LÀM SỰ DÂM Ô
“Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình. Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao ?” (1 Cr 6,18-19)


277. H. Đức khiết tịnh là gì ? (GLCG.409)

T. Là ơn Chúa ban giúp ta làm chủ bản năng tính dục để sống phù hợp với thánh ý Thiên Chúa trong bậc sống của mình.

278. H. Đức khiết tịnh đem lại cho ta điều gì ? (GLCG.410)

T. Đức khiết tịnh giúp cho sức sống và tình yêu của ta được nguyên tuyền để có thể hiến trọn bản thân cho Thiên Chúa và đồng loại theo bậc sống mình.

279. H. Có những tội nào phạm đến đức khiết tịnh ? (GLCG.411)

T. Có những tội này :

- Một là nhìn ngắm hoặc tưởng nghĩ những điều dâm ô.

- Hai là nói những lời dâm ô, thô tục hoặc những lời ám hiểu ý tà, và phổ biến phim ảnh, sách báo khiêu dâm.

- Ba là tìm thú vui nhục dục bên ngoài cuộc sống hôn nhân, một mình hoặc với người khác.

- Bốn là làm dịp cho người khác phạm những tội trên đây.

280. H. Muốn đứng vững trong đức khiết tịnh, ta cần phải làm gì ? (GLCG.415)

T. Ta cần làm những điều này :

- Một là nhớ mình yếu đuối để sáng suốt đề phòng,

- Hai là luôn sống tiết độ, hy sinh và ăn ở nết na,

- Ba là năng cầu nguyện và lãnh nhận các Bí tích,

- Bốn là tránh dịp tội cho mình và cho người khác.


Bài 49 : Điều răn 7 : GIỮ SỰ CÔNG BẰNG
“Của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mt 22,21)


281. H. Điều răn thứ bảy dạy ta những gì ? (GLCG.416)

T. Điều răn thứ bảy dạy ta sống công bằng theo hai nghĩa :

- Một là tôn trọng của cải người khác vì mỗi người được quyền có của cải riêng để bảo đảm nhân phẩm và nhu cầu cuộc sống gọi là quyền tư hữu.

- Hai là sử dụng của cải trong tinh thần liên đới và chia sẻ với mọi người, vì tài nguyên trong vũ trụ được Thiên Chúa ban chung cho mọi người.

282. H. Tội lấy của người khác cách bất công là những tội nào ? (GLCG.417)

T. Là những tội này :

- Một là trộm cướp,

- Hai là gian lận,

- Ba là cho vay ăn lời quá đáng,

- Bốn là nhận của hối lộ hoặc thâm lạm của công.

- Năm là đầu cơ tích trữ hoặc bắt chẹt người tiêu dùng.

283. H. Tội giữ của người khác cách bất công là những tội nào ? (GLCG.418)

T. Là những tội này :

- Một là không trả nợ,

- Hai là không hoàn lại của đã mượn hay lượm được,

- Ba là không trả tiền công xứng đáng,

- Bốn là trốn thuế,

- Năm là oa trữ của gian.

284. H. Điều răn thứ bảy còn cấm điều gì nữa không ? (GLCG.419)

T. Điều răn thứ bảy còn cấm :

- Vi phạm hợp đồng đã ký kết,

- Các trò chơi may rủi,

- Việc mua bán trao đổi thân xác con người.

285. H. Kẻ đã lỗi đức công bình thì phải làm thế nào ? (GLCG.420)

T. Phải hoàn trả lại những tài sản đã chiếm đoạt, và bồi thường cân xứng những thiệt hại đã gây ra.

286. H. Điều răn thứ bảy dạy ta điều gì về giá trị thiên nhiên ? (GLCG.421)

T. Điều răn thứ bảy còn dạy ta tôn trọng môi sinh, sử dụng đúng đắn các thú vật, cỏ cây và vật chất vô tri giác vì ích lợi toàn diện của mọi người.

287. H. Người Ki-tô hữu cần góp phần thế nào vào các vấn đề xã hội ? (GLCG.424)

T. Cần có sáng kiến góp phần theo ba cách :

- Một là cùng với các công dân khác dấn thân hành động để lo cho ích chung, làm cho cơ cấu xã hội ngày càng thấm nhuần tinh thần Tin Mừng.

- Hai là tận tâm lo cho những người nghèo khó và quẫn bách.

- Ba là không được tham lam và sử dụng của cải cách ích kỷ.


Bài 50 : Điều răn 8 : TÔN TRỌNG SỰ THẬT
“Thưa anh em, trước hết, đừng có thề, dù là lấy trời, lấy đất, hay lấy cái gì khác mà thề. Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”, như thế, anh em sẽ không bị xét xử” (Gc 5,12)


288. H. Điều răn thứ tám dạy ta những gì ? (GLCG.425)

T. Điều răn thứ tám dạy ta sống thành thật, làm chứng cho sự thật và tôn trọng danh dự mọi người.

289. H. Vì sao ta cần sống thành thật ? (GLCG.426)

T. Ta cần sống thành thật vì ba lẽ này :

- Một là vì Thiên Chúa là Đấng Chân thật và là chính sự thật,

- Hai là vì sự thành thật làm tăng giá trị con người,

- Ba là vì sự thành thật rất cần cho đời sống chung.

290. H. Có những tội nào nghịch với điều răn thứ tám ? (GLCG.427)

T. Có những tội này :

- Một là làm chứng gian dối và bội thề,

- Hai là làm mất thanh danh người khác như : nói hành, nói xấu, và vu khống, cáo gian.

- Ba là nói dối.

- Bốn là tán dương người khác khi họ làm điều xấu.

- Năm là không làm chứng cho sự thật.

291. H. Làm chứng gian dối và bội thề là gì ? (GLCG.428)

T. Làm chứng gian dối là nói sai sự thật về người hay việc nào đó cách công khai trước những người có thẩm quyền xét xử. Khi lời nói dối kèm theo lời thề thì gọi là bội thề hay thề gian.

292. H. Nói hành, nói xấu là gì ? (GLCG.429)

T. Nói hành, nói xấu là tỏ cho người khác biết những tật xấu hay lỗi lầm của tha nhân khi không có lý do chính đáng.

293. H. Nói dối là gì ? (GLCG.430)

T. Nói dối là nói sai sự thật với ý định đánh lừa người ta. Tội nói dối nặng hay nhẹ tùy theo mức độ sự thật bị bóp méo, các hoàn cảnh, ý hướng của người nói và thiệt hại gây ra.

294. H. Có được phép tiết lộ những điều phải giữ kín không ? (GLCG.431)

T. Không được, trừ khi ích chung quan trọng bắt buộc ta phải nói ra. Tuy nhiên cha giải tội phải tuyệt đối giữ kín bí mật của Bí tích Hòa giải.

295. H. Kẻ làm thiệt hại danh giá người ta có phải đền trả không ? (GLCG.432)

T. Phải đền trả danh thơm tiếng tốt cho người ta và nếu có gây thiệt hại vật chất thì cũng phải bồi thường nữa.

296. H. Có những nguyên tắc nào hướng dẫn việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội không ? (GLCG.433)

T. Có những nguyên tắc này :

- Một là các phương tiện truyền thông phải phục vụ lợi ích chung, nghĩa là tôn trọng sự thật, tự do, công bình và tình liên đới,

- Hai là những người cầm quyền có trách nhiệm bảo vệ và bênh vực sự tự do đích thực và chính đáng trong việc thông tin.


Bài 51 : Điều răn 9 : GIỮ TƯ TƯỞNG TRONG SẠCH
“Anh em phải biết rõ điều này : không một kẻ gian dâm, ô uế hay tham lam nào - mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng - được thừa hưởng cơ nghiệp trong Nước của Đức Ki-tô và của Thiên Chúa” (Ep 5,5)


297. H. Điều răn thứ chín dạy ta sự gì ? (GLCG.434)

T. Điều răn thứ chín dạy ta phải sống trong sạch từ trong tư tưởng và chống lại những ham muốn xác thịt nghịch đức trong sạch.

298. H. Tại sao phải giữ sự trong sạch trong tâm hồn ? (GLCG.435)

T. Vì tư tưởng và lòng trí trong sạch giúp ta dễ dàng nhìn mọi sự vật ở đời này theo tinh thần của Thiên Chúa, đồng thời là điều kiện giúp ta chiêm ngắm Thiên Chúa mai sau.

299. H. Muốn giữ tâm hồn trong sạch ta phải làm gì ? (GLCG.436)

T. Ta phải giữ những việc này :

- Một là chuyên chăm cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích và trông cậy vào ơn Chúa.

- Hai là sáng suốt làm chủ ngũ quan và trí tưởng tượng.

- Ba là sống đoan trang trong ăn mặc, nói năng, cư xử với người khác và xa lánh dịp tội.

- Bốn là năng đọc Lời Chúa và sách báo lành mạnh.

300. H. Khi có những hình ảnh, tư tưởng dâm ô trong tâm trí ta phải làm gì ? (GLCG.437)

T. Ta phải mau mắn loại bỏ và tránh dịp tội, đồng thời cầu xin Chúa và Đức Mẹ giúp ta thắng vượt cám dỗ.Bài 52 : Điều răn 10 : KHÔNG THAM LAM CỦA NGƯỜI
“Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,33)
301. H. Điều răn thứ mười dạy ta những gì ? (GLCG.438)

T. Điều răn thứ mười dạy ta giữ lòng khỏi ham mê của cải quá đáng, để không tham lam muốn lấy của người khác và không ghen tỵ với người khác.

302. H. Sự tham lam làm hại ta thế nào ? (GLCG.439)

T. Sự tham lam khiến lòng ta ra mù tối, rối loạn, phán đoán lệch lạc, phai lạt tình yêu mến và dễ sa ngã phạm tội.

303. H. Muốn chống lại tính ghen tỵ ta cần làm những gì ? (GLCG.440)

T. Ta cần biết cầu xin sự lành cho người khác và xin ơn biết vui mừng khi họ được may lành.

304. H. Muốn giữ lòng khỏi ham mê của cải quá đáng, ta cần làm những gì ? (GLCG.441)

T. Ta cần tập sống tinh thần nghèo khó để hằng ngày biết hy sinh từ bỏ, tập dành ưu tiên cho việc tìm kiếm Nước Trời, và nhất là luôn hướng lòng về Thiên Chúa, ao ước được ngắm nhìn Người.PHẦN IV: KINH NGUYỆN KI-TÔ GIÁO

Bài 53 : VIỆC CẦU NGUYỆN
“Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải ; nhưng chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả” (Rm 8, 26)


305. H. Cầu nguyện là gì ? (GLCG.442)

T. Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Chúa, để gặp gỡ và hiệp thông với Người trong tình yêu thương.

306. H. Tại sao ta phải cầu nguyện ? (GLCG.443)

T. Vì cầu nguyện liên kết ta với Thiên Chúa là nguồn sự sống. Hơn nữa, Người vẫn hằng kêu mời và chờ đợi ta đến thưa chuyện với Người.

307. H. Ai là mẫu gương cầu nguyện ? (GLCG.447)

T. Chính Chúa Giê-su là mẫu gương cầu nguyện hoàn hảo nhất.

308. H. Chúa Giê-su đã cầu nguyện với tâm tình nào ? (GLCG.448)

T. Chúa Giê-su đã cầu nguyện trong tâm tình hiếu thảo, Người kết hiệp liên lỷ với Chúa Cha trong tình yêu mến, vâng phục, mà đỉnh cao là cái chết trên thập giá.

309. H. Chúa Giê-su cầu nguyện lúc nào ? (GLCG.449)

T. Chúa Giê-su đã thường xuyên cầu nguyện, đặc biệt trước những giờ phút quyết định và những hoạt động quan trọng, nhất là trong những giây phút cuối cùng của Hiến tế Thập giá.

310. H. Ngoài Chúa Giê-su, có ai khác là mẫu gương đặc biệt cho ta trong việc cầu nguyện ? (GLCG.450)

T. Có Mẹ Ma-ri-a. Người đã cầu nguyện trong niềm tin, trong tâm tình quảng đại hiến thân và cộng tác đắc lực vào chương trình tình yêu của Thiên Chúa.


Bài 54 : ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN
“Đức Giê-su đáp : chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14, 6)

311. H. Ai sẽ đưa ta đến với Chúa Giê-su là con đường duy nhất dẫn tới Chúa Cha ? (GLCG.455)

T. Chính Chúa Thánh Thần, vì “Không ai có thể nói rằng :’Đức Giê-su là Chúa’, nếu người ấy không ở trong Thánh Thần” (1 Cr 12, 3).

312. H. Cầu nguyện có cần thiết không ? (GLCG.460)

T. Rất cần thiết, vì cầu nguyện là hơi thở của người Ki-tô hữu, nhờ đó mà cuộc sống thiêng liêng của ta sống động và phong phú.

313. H. Để nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện, Hội thánh khuyên ta làm gì ? (GLCG.461)

T. Hội thánh khuyên ta thực hiện nhịp độ cầu nguyện trong ngày như ban sáng, ban tối, trước các bữa ăn ; nhất là tham dự Thánh lễ.

314. H. Có mấy cách cầu nguyện ? (GLCG.462)

T. Có nhiều cách cầu nguyện nhưng người ta hay dùng những cách thức sau đây là khẩu nguyện, trí nguyện và tâm nguyện.

315. H. Có phương thế nào giúp ta dễ cầu nguyện không ? (GLCG.467)

T. Kinh Thánh, các bản văn Phụng vụ, các sách thiêng liêng là những phương thế rất tốt ; ngoài ra chính cuộc sống hằng ngày cũng là một cuốn sách hữu ích cho ta đọc và suy niệm.

316. H. Khi cầu nguyện, ta thường gặp những khó khăn nào ? (GLCG.468)

T. Khi cầu nguyện, ta thường gặp sự khô khan, chia trí và nguội lạnh. Để chữa trị, ta cần phải có đức tin, lòng khiêm tốn, tỉnh thức và ước muốn trở về cùng Chúa.

317. H. Ta phải làm gì khi cầu nguyện mãi mà không được Chúa nhận lời ? (GLCG.469)

T. Ta phải đặt trọn niềm tín thác vào Chúa, và kiên trì cầu nguyện, như Chúa dạy :“Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí” (Lc 18,1).


NHỮNG KINH CẦN THUỘC

1. KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN :

Đạo Đức Chúa Trời có Mười Điều răn :

Thứ nhất : Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.

Thứ hai : Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.

Thứ ba : Giữ ngày Chúa nhật.

Thứ bốn : Thảo kính cha mẹ.

Thứ năm : Chớ giết người.

Thứ sáu : Chớ làm sự dâm dục.

Thứ bảy : Chớ lấy của người.

Thứ tám : Chớ làm chứng dối.

Thứ chín : Chớ muốn vợ chồng người.

Thứ mười : Chớ tham của người.

Mười Điều răn ấy tóm về hai điều này mà chớ : trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy. A-men.

2. KINH SÁU ĐIỀU RĂN :

Hội thánh có sáu điều răn :

Thứ nhất : Dâng lễ ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc

Thứ hai : Chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc,

Thứ ba : Xưng tội trong một năm ít là một lần,

Thứ bốn : Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giê-su trong mùa Phục sinh,

Thứ năm : Giữ chay những ngày Hội thánh buộc,

Thứ sáu : Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng các ngày khác Hội thánh dạy.

3. KINH CẢI TỘI BẢY MỐI :

Cải tội bảy mối có bảy đức :

Thứ nhất : Khiêm nhường chớ kiêu ngạo.

Thứ hai : Rộng rãi chớ hà tiện.

Thứ ba : Giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục.

Thứ bốn : Hay nhịn, chớ hờn giận.

Thứ năm : Kiêng bớt chớ mê ăn uống.

Thứ sáu : Yêu người chớ ghen ghét.

Thứ bảy : Siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng.

4. KINH TÁM MỐI PHÚC THẬT :

Phúc thật tám mối :

Thứ nhất : Ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

Thứ hai : Ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.

Thứ ba : Ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được an ủi vậy.

Thứ bốn : Ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.

Thứ năm : Ai thương xót người, ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.

Thứ sáu : Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.

Thứ bảy : Ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.

Thứ tám : Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật, vì chưng Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

5. KINH DÂNG MÌNH KHI THỨC DẬY

Lạy Trái Tim cực thánh Đức Chúa Giê-su, con nhờ Trái Tim cực sạch Đức Bà Ma-ri-a, mà dâng cho Trái Tim Chúa : mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con, mà cầu nguyện theo ý Chúa. Khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ, con lại dâng cho Trái Tim Chúa, có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng (đã chỉ trong tháng này ...).

6. KINH PHÓ DÂNG

Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở trong tay Chúa ; Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội mất lòng Chúa, hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết, con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. A-men.

7. KINH CÁM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con ; lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày hôm nay (đêm nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.

Vậy các thánh ở trên nước Thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hiệp cùng các thánh mà dâng cho Chúa, cùng cám ơn như vậy. A-men.

8. KINH TRÔNG CẬY

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng trinh hiển vinh sáng láng, hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. A-men.

- Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giê-su.

+ Thương xót chúng con.

- Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Ma-ri-a.

+ Cầu cho chúng con.

- Lạy Ông Thánh Giu-se là bạn thanh sạch Đức Bà Ma-ri-a trọn đời đồng trinh.

+ Cầu cho chúng con.

9. KINH THÁNH GIU-SE (Bổn mạng Giáo phận).

Lạy Chúa Ba Ngôi cực thánh, chúng con cảm tạ lòng thương vô biên Chúa, trong việc chọn thánh Giu-se làm cha nuôi Con Một Chúa, và làm Bạn cùng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a rất thánh, Mẹ Chúa Giê-su.

Chúng con cùng với Giáo hội, ca tụng và kính mừng Thánh Giu-se, là Đấng công chính và trung tín. Người hằng luôn sẵn sàng và mau mắn thi hành trọn ý Chúa, dù giữa những gian nguy và thử thách, Người đã can đảm và trung thành bảo vệ Thánh gia, tận tụy yêu mến, phục vụ Đức Mẹ và Chúa Giê-su. Suốt cuộc đời, Người đã âm thầm và tận lực lao động, để nuôi dưỡng và kiến tạo hạnh phúc cho gia đình thánh, mà Chúa Cha đã trao phó cho Người.

Hôm nay, hợp cùng cộng đồng Giáo phận, chúng con dâng bản thân, gia đình và Giáo phận chúng con cho Thánh Giu-se. Nhờ lời cầu bầu của Người, xin Chúa thánh hoá hai Đức Giám mục, các Linh mục, Tu sĩ nam nữ, để mọi người được đầy lòng mến Chúa, can đảm sống đời trong sạch, vâng lời và khó nghèo, nhiệt thành và khôn ngoan làm chứng cho Chúa trong đời sống tông đồ. Xin tăng thêm số các Linh mục và tông đồ, để đoàn chiên Chúa được thêm nhiều vị chủ chăn nhiệt thành, khôn ngoan và thánh thiện.

Xin hướng dẫn và an ủi các bậc làm cha mẹ, biết tôn trọng luật Chúa và Giáo hội, trung thành yêu thương nhau, biết cách giáo dục con cái, và thánh hoá đời sống lao động vất vả hằng ngày, để mọi tổ ấm gia đình trở thành trường dạy cầu nguyện và sống đức tin. Xin cho các thanh niên thiếu nữ, được can đảm giữ tâm hồn trong trắng, các thiếu nhi được giáo dục trong đức tin và đức mến, các người già yếu bệnh tật được an ủi và giúp đỡ.

Sau hết, xin ban cho tất cả chúng con, được trung thành yêu mến Chúa và Giáo hội, đoàn kết yêu thương nhau, thực hành công bình và bác ái, thánh hoá cuộc sống hằng ngày, và đưa dẫn mọi người về với Chúa, để ngày sau được hợp cùng Đức Mẹ, Thánh cả Giu-se và các thánh, mà vui hưởng hạnh phúc và chúc tụng Chúa muôn đời. A-men.

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét
Recommended Posts × +