Pages

Newsletter

About Big Vines

Technology

Internet

Giáo lý Khai tâm

Tuổi Ấu nhi : Lớp khai tâm và rước lễ. (4 – 7 tuổi).
- Đặc tính tâm lý : Hướng nội, tư tưởng gắn liền với tình cảm, hay thắt mắc, sử dụng từ ngữ còn đơn sơ.
- Tình cảm : Lệ thuộc và phát triển từ nơi cha mẹ…- Nhân cách : Bắt đầu phát triển, lấy người lớn làm mẫu mực.
* Phương pháp dạy giáo lý :
+ Phương pháp : qui nạp, trực giác, tiệm tiến, hoạt động.
+ Tổng quát sinh hoạt : Cần vẽ, hát, cử điệu, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi ; vận dụng trí nhớ ! Học thuộc lòng một số câu giáo lý.
+ Kỷ luật : Giáo lý viên cần phải là gương mẫu cho các em.
+ Cách trình bày vấn đề : Sử dụng từ và cách trình bày đơn giản, đi từ thực tế đời thường để dẫn tới chân lý tôn giáo.


***********************************

Hướng dẫn làm dấu thánh giá: Nhân Danh Cha và con và Thánh Thần. Amen

Bài mở đầu:
1. hỏi: Em học giáo lý để làm gì?
thưa; Em học giáo lý để biết Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh chị em với nhau.

PHẦN I. EM TIN YÊU THIÊN CHÚA
THIÊN CHÚA DỰNG NÊN TRỜI ĐẤT MUÔN VẬT

Bài 1: MẶT TRỜI MẶT MẶT TRĂNG HÃY CA TỤNG CHÚA

Lời Chúa: Lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất" (St 1,1)

2. hỏi. Ai dựng nên trời đất muôn vật?
thưa: Thiên Chúa dựng nên trời đất muôn vật.

3. hỏi: Khi ngắm mặt trời, trăng sao em phải làm gì?
thưa: Em phải biết ngợi khen và cám ơn Thiên Chúa.


Bài 2: NON CAO BIỂN CẢ HÃY NGỢI KHEN CHÚA

Lời Chúa: "Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa, lục địa do tay Người tạo nắn cũng thuộc về Người" (Tv 95,5)

4. hỏi: Chúa dựng nên non cao, biển cả để làm gì?
thưa: Chúa dựng nên non cao, biển cả để biểu lộ quyền năng và tình thương của Chúa.


Bài 3: HOA QUẢ CHÚA BAN TẶNG CHO EM

Lời Chúa: "Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trồng đẹp mắt, ăn thì ngon" (St 2,9)

5. hỏi: Cây tươi, hoa đẹp, trái ngon do đâu mà có?
thưa: Do Thiên Chúa dựng nên mà có.

6. hỏi: Em phải làm gì để cám ơn Chúa?
thưa: Em sống tốt và ngoan để cám ơn Chúa đã ban tặng những thứ ấy cho em.

* kể những trái cây em thích ăn nhất : ......................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................


Bài 4: LOÀI VẬT, MUÔNG CHIM, HÃY CA NGỢI CHÚA

Lời Chúa: "Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật lúc nhúc dưới nước tùy theo loại, và mọi giống chim bay tùy theo loại". (St 1,21)

7. hỏi: Khi thấy chó mèo, gà vịt, hay chim trời, cá biển thì em làm gì?
thưa: Em nghĩ đến Thiên Chúa đã dựng nên tất cả mọi vật trong nhà, ngoài rừng, và em chúc tụng Chúa.


Bài 5. NƯỚC TRONG, LỬA HỒNG CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN

Lời Chúa: Thiên Chúa phán: "nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi, để chỗ cạn lộ ra". Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ cạn là "đất" khối nước tụ lại là "biển". (St 1,9-10)

8. hỏi: Thiên Chúa dựng nên nước trong, lửa hồng cho ai?
thưa: Thiên Chúa dựng nên cho em và cho mọi người.

9. hỏi: Nước và lửa có lợi không?
thưa: Rất có lợi cho cuộc sống của em và mọi người.


Bài 6: THIÊN CHÚA CHA LÀM MỌI SỰ

Lời Chúa: "Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp" (St 1, 31)

10. hỏi: Thiên Chúa là Cha tốt lành vô cùng, em phải làm gì?
thưa: Em cám ơn Chúa
Đấng dựng đất trời
Mãi mãi muôn đời
Chúa đáng ca tụng
Và trong cuộc sống
Em sống ngoan hiền.


Bài 7: THIÊN CHÚA DỰNG NÊN CON NGƯỜI GIỐNG HÌNH ẢNH CHÚA

Lời Chúa: "Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ". (St 1,21)

11. hỏi: Em phải sống thế nào để giữ được hình ảnh Thiên Chúa nơi em?
thưa: Em phải sống thánh thiện, ngoan hiền và yêu thương, để giữ được hình ảnh Thiên Chúa nơi em.


Bài 8: CHÚA CHO EM TRÍ KHÔN THÔNG MINH

Lời Chúa: "Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ ban cho" (Mt 6,33)

12. hỏi: Thiên Chúa thương ban cho em trí thông minh để làm gì?
thưa: Để em biết làm điều tốt, và tránh điều xấu.


Bài 9: CHÚA CHO CON CÓ HAI TAY ĐỂ LÀM VIỆC

Lời Chúa: "Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Êđen để cày cấy và canh giữ đất đai" (St 2, 5)

13. hỏi: Những ai phải làm việc?
thưa: Mọi người phải làm việc. Em cũng phải siêng năng làm việc.

14. hỏi: Em có thể làm những việc gì?
thưa: Em có thể quét nhà, giữ em, múc nước và làm tất cả việc gì có ích lợi.

15. hỏi: Là học sinh, em làm việc gì?
thưa: Em chăm chỉ học hành, nhất là chăm học giáo lý.


Bài 10: CHÚA CHO EM

Lời Chúa: "Chúa cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai. Người đạt tôi đứng vững trên núi" (Tv 18, 34)

16. hỏi: Em thường đi đâu khi không ở nhà?
thưa: Em đi nhà thờ
Đi học giáo lý
Và một đôi khi
Đến chơi nhà bạn
Phần lớn thời gian
Em lo đi học.

17. hỏi: Đi đâu hay ở đâu về em phải làm gì?
thưa: Em chào ông chào bà, chào cha chào mẹ, chào chị chào anh.


Bài 11: CHÚA CHO EM CÓ LINH HỒN VÀ XÁC

Lời Chúa: "Anh em sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục" (St 10,28)

18. hỏi: Chúa cho em có linh hồn và xác. em có hạnh phúc không?
thưa: Em rất hạnh phúc.

19. hỏi: Em phải làm gì để được hạnh phúc thật?
thưa: Em phải giữ gìn thân xác mạnh khỏe, nhất là giữ linh hồn sạch tội.


Bài 12: CHÚA SÁNG TẠO VÀ QUAN PHÒNG

Nhìn xem trời đất
Muôn loài muôn vật
Mặt trời mặt trăng
Sông biển núi rừng
Bao la trùng điệp
Tứ thời bát tiết
Xuân hạ thu đông
Ngũ cốc đầy đồng
Cây nào giống đấy
Chim trời bay nhảy
Cá nước lội bơi
Bức tranh tuyệt vời
Thiên nhiên hùng vĩ
Thì ta liền nghĩ
Có Chúa tạo thành
Quyền phép thông minh
Quan phòng mọi sự
Mới có trật tự
Hòa điệu an bài
Suy trong con người
Tinh thần vật chất
Lắm điều lạ thật
Vượt hẳn mọi loài
Có trí có tài
Quản cai vạn vật
Khoa học kỹ thuật
Tiến bộ vô ngần
Có luật lương tâm
Phân điều lành dữ
Tự do chọn lựa
Trách nhiệm đi liền
Khát vọng vô biên
Thì ta nhận biết
Hồn thiêng bất tận
Do Chúa tạo thành
Con người linh anh
Hơn mọi loài vật
Nên phải hoàn hoàn tất
Sứ mạng làm người.
(Tươi dòng sữa mẹ)


Bài 13: EM KHÔN LỚN: EM VUI CHƠI, EM ĐI HỌC, EM YÊU CHÚA

Lời Chúa: "Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm hãy nói nhân Danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha" (Cl 3, 17)

20. hỏi: Thiên Chúa yêu thương em thật nhiều, em phải làm gì?
thưa: Em phải yêu Chúa
Vâng lời cha mẹ
tốt với bạn bè
siêng đi nhà thờ
học hành chăm chỉ.


Bài 14: TỔ TÔNG PHẠM TỘI

Lời Chúa: "Đức Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng: "hết thẩy mọi trái cây trong vườn ngươi cứ ăn, nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết". (St 2, 16)

21. hỏi: Tổ tông loài người có sống đẹp lòng Chúa mãi không?
thưa: Không, vì tổ tông A-đam và E-và đã phạm tội không vâng lời Thiên Chúa.

Tổ tông người ta
A-đam E-và
Chúa cho được hưởng
Nhiều ơn vô lượng
Ơn sống siêu nhiên
Và nhiều đặc ân
Nhưng đã vi phạm
Lệnh Chúa ngăn cấm
Nghe chước ma quỷ
Bỏ Chúa là Cha
Hóa ra phạm tội
Khốn trăm nghìn nỗi
Ảnh hưởng muôn đời
Cho mọi kiếp người
Sống trong thiên hạ
Chúng ta tất cả
Đều bị mắc vương
Nhưng Chuá tình thương
Hứa ban cứu thế
Cho muôn thế hệ
Chuộc tội loài người
Thánh Kinh rạch ròi
Đã từng ghi chép
(Tươi dòng sữa mẹ)


Bài 15: CHÚA GIÊSU HÀI ĐỒNG Ở CÙNG EM

Lời Chúa: " Này tôi báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa" (Lc 2, 10)

22. hỏi: Sau khi tổ tông phạm tội, Chúa còn thương loài người nữa không?
thưa: Thiên Chúa còn thương loài người nên đã ban Đấng Cứu Độ cho loài người.

23. hỏi: Đấng Cứu Độ ra đời thế nào?
thưa: Đấng Cứu Độ là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người đã sinh ra tại Bê-lem, bởi Mẹ Maria Đồng Trinh.

Giáng Sinh tới, em chúc ba má những gì?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................


Bài 16: CHÚA GIÊSU LỚN LÊN

Lời Chúa: "Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta". (Lc 2,52)

24. hỏi: Em phải làm gì để nên giống Chúa Kitô?
thưa: Em phải biết vâng lời cha mẹ, thương yêu bạn bè và giúp đỡ mọi người.


Bài 17: CHÚA GIÊSU YÊU THƯƠNG CÁC TRẺ EM
Lời Chúa: "Rồi Người ôm lấy các trẻ và đặt tay chúc lành cho chúng" (Mc 10,16)

25. hỏi: Em phải sống thế nào để được Chúa Giêsu yêu thương?
thưa: em phải sống đơn sơ, ngoan ngoãn và thật thà.

26. hỏi: Em có thích lên Thiên Đàng với Chúa Giêsu không?
thưa: Em rất thích, và em sẽ cố gắng sống tốt, thánh thiện để được lên Thiên Đàng.


Bài 18: CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ

Lời Chúa: "Cũng trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy". (Mt 26,26)

27. hỏi: Em phải làm gì để yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể?
thưa: Em phải nghiêm trang trong nhà thờ, và ước ao được rước Chúa Giêsu vào lòng.

28. hỏi: Tại sao em ước ao được rước Chúa Giêsu vào lòng?
thưa: Vì em yêu Chúa Giêsu và Chúa Giêsu yêu em. Em muốn được sống với Chúa và được Chúa ban nhiều ơn.


Bài 19: CHÚA GIÊSU CHẾT VÀ YÊU EM

Lời Chúa: "Khi đến nơi gọi là "đồi sọ", họ đóng đinh Người vào thập giá". (Mc 23, 23). "
Đức Giêsu kêu lớn tiếng: Lạy Cha con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở" (Mc 23, 46)

29. hỏi: Mỗi khi nhìn lên Thánh Giá, em nghĩ đến điều gì?
thưa: Mỗi khi nhìn lên Thánh Giá, em nghĩ đến Chúa đã chết vì yêu em.

30. hỏi: Em có thể làm gì để báo đáp tình yêu của Chúa?
thưa: Em phải sống tốt, yêu thương và giúp đỡ mọi người.


Bài 20: CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI THẬT. ALLÊLUIA

Lời Chúa: ""Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại" (Lc 24,6)

31. hỏi: Chúa Giêsu chết rồi có sống lại không?
thưa: Chúa Giêsu chết rồi chưa đủ ba ngày thì sống lại.

32. hỏi: Em có vui mừng khi biết Chúa đã sống lại không?
thưa: Em vui mừng lắm, vì Chúa Giêsu đúng là sự sống, và Chúa cũng cho em được sống đời đời.


Bài 21: CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI

Lời Chúa: "Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian mà đến cùng Chúa Cha". (Ga 16, 28)
"Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó". (Ga 14, 2-3)

33. hỏi: Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đi đâu?
thưa: Sau khi sống lại, Chúa Giêsu còn ở thế gian 40 ngày, rồi lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha.


Bài 22: CHÚA THÁNH THẦN BAN SỰ SỐNG

Lời Chúa: "Nhưng Đấng BảoTrợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều". (Ga 14, 26)

34. hỏi: Có mấy Thiên Chúa?
thưa: Chỉ có một Thiên Chúa mà thôi.

35. hỏi: Thiên Chúa có mấy ngôi?
thưa: Thiên Chúa có ba ngôi, ngôi thứ nhất là CHA, ngôi thứ hai là CON, ngôi thứ ba là THÁNH THẦN.

36. hỏi: Chúa Thánh Thần làm gì cho em?
thưa: Chúa Thánh Thần ngự xuống tâm hồn em, để dạy em cách nên thánh.


Bài 23: ĐỨC MARIA MẸ CHÚA GIÊSU CŨNG LÀ MẸ EM

Lời Chúa: "Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà đây là con Bà". Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh".

37. hỏi: Đức Maria là ai?
thưa: Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu và cũng là Mẹ loài người chúng ta.

38. hỏi: Em có hạnh phúc được làm con Đức Mẹ không?
thưa: Em hạnh phúc lắm, vì có mẹ, được mẹ thương và luôn phù hộ cho em.

39. hỏi: Em phải làm gì để kính yêu Mẹ Maria
thưa: Em dâng mình cho Mẹ, cầu xin Mẹ, và sống đẹp lòng Mẹ.


Bài 24: HỘI THÁNH CHÚA KITÔ

Hội Thánh Chúa lập
Để lo tiếp tục
Công việc của Người
Ở giữa cõi đời
Với ba nhiệm vụ
Giảng dạy Lời Chúa
Thánh hóa trần gian
Cai quản linh hồn
Khắp trong trần thế
Hội Thánh không thể
Một chút sai lầm
Khi dạy giáo dân
Về đàng tión lý
Hoặc về luân lý
Vì Chúa Thánh Thần
Hướng dẫn ân cần
Là hồn Hội Thánh
Lại vì thủ lãnh
Là Đức Kitô
Đã từng hứa xưa
Chính là cơ sở
Hội Thánh gồm có
Giáo hữu trần gian
Phục quyền Giáo Hoàng
Với hàng Giám Mục
Đồng tâm đồng lực
Hiệp nhất với Ngài
Linh mục được sai
Phục vụ Hội Thánh
Thi hành sứ mệnh
Mở mang Nước Trời
Giáo hữu mọi nơi
Vâng lời yêu kính
Bênh vực Hội Thánh
Xây dựng trung kiên
Truyền bá đức tin
Mọi nơi mọi lúc
(Tươi dòng sữa mẹ)


PHẦN II: EM SỐNG ĐẸP Ý CHÚA

Bài 25: CHÚA MUỐN EM LÀM TÔNG ĐỒ

Lời Chúa: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về". (Lc 10, 2)

40. hỏi: Em muốn trở thành tông đồ của Chúa không?
thưa: Em rất muốn, vì:
Việc tông đồ truyền giáo
Thật hệ trọng vô ngần
Lời Chúa trong Phúc Âm
Là lệnh truyền tuyệt đối
Hãy đi khắp thế giới
Hãy rao giảng Tin Mừng.

41. hỏi: Lớn lên em muốn làm gì?
thưa: Em muốn làm nhiều việc, nhưng chắc chắn em muốn làm tông đồ của Chúa.


Bài 26: NGHE TIẾNG CHÚA GỌI

Lời Chúa: "Anh hãy theo tôi. Ông bỏ tất cả đi theo Người". (Lc 5, 27-28)

42. hỏi: Khi Chúa gọi, em phải làm sao?
thưa: Em sẽ thưa: Lạy Chúa, này con đây, con xin đến để làm theo ý Chúa.


Bài 27: EM YÊU MẾN NHÀ CHÚA

Lời Chúa: "Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện". (Mt 21, 13)

43. hỏi: Em thích đến nhà thờ chứ?
thưa: Tuy còn nhỏ, em thích đến nhà thờ để cầu nguyện.

44. hỏi: Đến nhà thờ, em phải sống ra sao?
thưa: Em sốt sắng cầu nguyện, hết sức nghiêm trang, không nói chuyện cười đùa.


Bài 28: EM MUỐN LÀM THÁNH

Lời Chúa: "Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh".

45. hỏi: Thánh trẻ Đaminh Saviô đã có quyết tâm gì?
thưa: Saviô đã quyết tâm "làm thánh lớn".

46. hỏi: Để làm thánh, em phải làm gì?
thưa: Em phải yêu Chúa Giêsu, mến Mẹ Maria, và thương yêu mọi người.


Bài 29: THÁNH KINH

Bài 30: THÁNH HÓA ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY

Bài 31: VÈ LỊCH SỰ

Bài 32: KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN

Ðạo Ðức Chúa Trời có Mười điều răn:
Thứ nhất: Thờ phượng một Ðức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.
Thứ hai: Chớ kêu tên Ðức Chúa Trời vô cớ.
Thứ ba: Giữ ngày Chúa nhật.
Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ.
Thứ năm: Chớ giết người.
Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục.
Thứ bảy: Chớ lấy của người.
Thứ tám: Chớ làm chứng dối.
Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người.
Thứ mười: Chớ tham của người.

Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: Trước kính mến một Ðức Chúa Trời trên hết mọi sự; sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.

Bài 33: KINH SÁU ĐIỀU RĂN

Hội thánh có sáu điều răn:
Thứ nhất: Dâng lễ ngày Chúa nhật cùng các ngày Lễ buộc.
Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày Lễ buộc.
Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần.
Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Ðức Chúa Giêsu trong Mùa Phục Sinh.
Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội thánh buộc.
Thứ sáu: Kiêng thịt những ngày Hội thánh dạy.

jos nguyễn cập nhật

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét
Recommended Posts × +